The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Ibadan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ibadan, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Chủ Nhật 18 tháng 8 2019 8:04:18 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Lagos / Ikeja

Mây phân tán. Nhẹ.
Khoảng cách
577 km từ Ibadan
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
75.2°F
73.76°F
73.4°F
3.11 dặm/h hướng 290° T
94%
29.95 "Hg
4.35 dặm
CN 18 thg 8 2019, 7:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:37 AM
6:58 PM
12:21
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:35 PM
8:02 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ibadan

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1
 
 
chủ nhật
Chiều

Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
84°F
73°F
72°F
72°F
82°F
73°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
91°F
70°F
68°F
70°F
90°F
72°F
70°F
72°F
Điểm sương
73°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
215°TN
6 dặm/h
198°N
6 dặm/h
228°TN
7 dặm/h
246°TN
9 dặm/h
231°TN
7 dặm/h
223°TN
6 dặm/h
231°TN
7 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
3
2
2
3
3
3
2
3
Độ ẩm
70%
93%
94%
98%
74%
91%
95%
94%
Tầm nhìn
11 dặm
2 dặm
4 dặm
4 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
30%
33%
52%
66%
70%
63%
63%
64%
Lượng mưa
0.12 "
0.04 "
0 "
0.09 "
0.31 "
0.09 "
0.09 "
0.13 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ibadan

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 3:14 SA GMT+1
 
 
CN 18 thg 8
Th 2 19 thg 8
Th 3 20 thg 8
Th 4 21 thg 8
Th 5 22 thg 8
Th 6 23 thg 8
Th 7 24 thg 8
CN 25 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
81°F
79°F
81°F
81°F
79°F
79°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
88°F
82°F
81°F
84°F
84°F
81°F
81°F
84°F
Điểm sương
73°F
73°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
225°TN
9 dặm/h
228°TN
8 dặm/h
248°T
8 dặm/h
238°TN
9 dặm/h
238°TN
9 dặm/h
224°TN
7 dặm/h
190°N
5 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
2
Độ ẩm
75%
83%
83%
77%
78%
79%
73%
61%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
69%
84%
79%
61%
67%
59%
59%
46%
Lượng mưa
0.46 "
0.39 "
0.14 "
0.11 "
0.14 "
0.11 "
0.05 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 2 26 thg 8
Th 3 27 thg 8
Th 4 28 thg 8
Th 5 29 thg 8
Th 6 30 thg 8
Th 7 31 thg 8
CN 01 thg 9
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
Độ thoải mái
82°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
Điểm sương
68°F
68°F
70°F
72°F
70°F
70°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
240°TN
4 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
230°TN
8 dặm/h
220°TN
5 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
270°T
4 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
1
2
3
3
2
2
2
Độ ẩm
68%
76%
79%
81%
77%
75%
86%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
52%
44%
68%
68%
68%
75%
97%
Lượng mưa
0.03 "
0.02 "
0.2 "
0.15 "
0.28 "
0.44 "
1.87 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ibadan

Cập nhật lần cuối: CN 18 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1