The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Ilesa > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Ilesa, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 21 tháng 8 2019 8:21:42 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Lagos / Ikeja

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
620 km từ Ilesa
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
77°F
77.95°F
75.2°F
Không có gió
94%
30.01 "Hg
4.35 dặm
Th 4 21 thg 8 2019, 8:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:34 AM
6:54 PM
12:20
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:28 PM
10:11 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Ilesa

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
81°F
73°F
70°F
72°F
81°F
72°F
70°F
72°F
Độ thoải mái
86°F
70°F
64°F
68°F
84°F
66°F
70°F
68°F
Điểm sương
72°F
72°F
70°F
70°F
73°F
70°F
68°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
233°TN
4 dặm/h
187°N
5 dặm/h
233°TN
7 dặm/h
245°TN
9 dặm/h
254°T
6 dặm/h
216°TN
6 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
232°TN
Thang Beaufort
3
2
2
3
3
2
2
3
Độ ẩm
77%
95%
97%
95%
79%
96%
98%
95%
Tầm nhìn
3 dặm
2 dặm
2 dặm
4 dặm
6 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
69%
49%
59%
74%
79%
56%
58%
70%
Lượng mưa
0.18 "
0.04 "
0.01 "
0.05 "
0.3 "
0.09 "
0.07 "
0.06 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Ilesa

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 8 2019, 3:15 SA GMT+1
 
 
Th 4 21 thg 8
Th 5 22 thg 8
Th 6 23 thg 8
Th 7 24 thg 8
CN 25 thg 8
Th 2 26 thg 8
Th 3 27 thg 8
Th 4 28 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
79°F
75°F
77°F
79°F
81°F
79°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
Độ thoải mái
82°F
81°F
73°F
79°F
81°F
81°F
82°F
79°F
Điểm sương
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
219°TN
9 dặm/h
227°TN
7 dặm/h
219°TN
7 dặm/h
207°TN
8 dặm/h
221°TN
7 dặm/h
234°TN
4 dặm/h
230°TN
5 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
2
2
Độ ẩm
81%
85%
89%
85%
79%
77%
80%
84%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
81%
80%
87%
80%
64%
52%
64%
79%
Lượng mưa
0.44 "
0.25 "
0.31 "
0.31 "
0.15 "
0.07 "
0.26 "
0.3 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 29 thg 8
Th 6 30 thg 8
Th 7 31 thg 8
CN 01 thg 9
Th 2 02 thg 9
Th 3 03 thg 9
Th 4 04 thg 9
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
81°F
81°F
79°F
81°F
79°F
81°F
81°F
Điểm sương
66°F
68°F
66°F
68°F
64°F
70°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
250°T
4 dặm/h
240°TN
4 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
230°TN
5 dặm/h
230°TN
4 dặm/h
210°TN
Thang Beaufort
1
1
2
2
2
2
2
Độ ẩm
69%
71%
67%
74%
65%
76%
84%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
61%
57%
51%
50%
51%
55%
56%
Lượng mưa
0.03 "
0.06 "
0.05 "
0.07 "
0.04 "
0.09 "
0.13 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Ilesa

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 8 2019, 7:09 SA GMT+1