The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Kaduna > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kaduna, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 16 tháng 1 2019 3:52:12 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Jos Airport

Trong sáng. Ấm dễ chịu.
Khoảng cách
890 km từ Kaduna
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
86°F
82.78°F
39.2°F
6.84 dặm/h hướng 350° B
19%
30.04 "Hg
4.97 dặm
Th 4 16 thg 1 2019, 3:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:52 AM
6:27 PM
11:35
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:06 PM
2:00 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 1:20 CH GMT+1
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
63°F
61°F
93°F
75°F
66°F
63°F
95°F
Độ thoải mái
75°F
63°F
61°F
88°F
75°F
66°F
63°F
90°F
Điểm sương
30°F
27°F
25°F
32°F
30°F
28°F
28°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
44°ĐB
7 dặm/h
60°ĐB
7 dặm/h
62°ĐB
9 dặm/h
45°ĐB
7 dặm/h
49°ĐB
6 dặm/h
61°ĐB
7 dặm/h
77°Đ
9 dặm/h
64°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
3
3
Độ ẩm
18%
24%
23%
10%
17%
24%
27%
11%
Tầm nhìn
52 dặm
52 dặm
52 dặm
55 dặm
52 dặm
51 dặm
49 dặm
52 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 3:14 CH GMT+1
 
 
Th 5 17 thg 1
Th 6 18 thg 1
Th 7 19 thg 1
CN 20 thg 1
Th 2 21 thg 1
Th 3 22 thg 1
Th 4 23 thg 1
Th 5 24 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
93°F
95°F
95°F
95°F
97°F
95°F
93°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
72°F
72°F
70°F
Độ thoải mái
86°F
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
88°F
90°F
Điểm sương
30°F
32°F
34°F
46°F
45°F
32°F
25°F
23°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
57°ĐB
8 dặm/h
62°ĐB
6 dặm/h
148°ĐN
6 dặm/h
222°TN
5 dặm/h
275°T
Không có gió
4 dặm/h
10°B
4 dặm/h
10°B
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
2
1
2
Độ ẩm
11%
12%
12%
20%
18%
10%
8%
7%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
0%
1%
1%
1%
2%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 25 thg 1
Th 7 26 thg 1
CN 27 thg 1
Th 2 28 thg 1
Th 3 29 thg 1
Th 4 30 thg 1
Th 5 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
Độ thoải mái
88°F
88°F
91°F
88°F
91°F
93°F
90°F
Điểm sương
18°F
32°F
54°F
32°F
55°F
59°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
10°B
6 dặm/h
50°ĐB
2 dặm/h
130°ĐN
4 dặm/h
80°Đ
3 dặm/h
130°ĐN
2 dặm/h
210°TN
2 dặm/h
280°T
Thang Beaufort
2
2
1
1
1
1
1
Độ ẩm
6%
12%
27%
11%
29%
33%
22%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
3%
5%
4%
2%
2%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 1:20 CH GMT+1