The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Kaduna > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kaduna, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Năm 22 tháng 4 2021 6:50:10 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kano Airport

Đầy nắng. Cực nóng.
Khoảng cách
890 km từ Kaduna
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
102.2°F
96.98°F
37.4°F
6.84 dặm/h hướng 330° TB
11%
29.8 "Hg
10 dặm
Th 5 22 thg 4 2021, 6:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:16 AM
6:41 PM
12:25
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:32 PM
2:32 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 5 22 thg 4 2021, 1:20 CH GMT+1
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
82°F
72°F
82°F
97°F
79°F
72°F
70°F
91°F
Độ thoải mái
84°F
73°F
86°F
99°F
81°F
70°F
73°F
95°F
Điểm sương
66°F
66°F
70°F
63°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
210°TN
5 dặm/h
190°N
8 dặm/h
226°TN
8 dặm/h
264°T
5 dặm/h
218°TN
7 dặm/h
202°N
7 dặm/h
214°TN
10 dặm/h
189°N
Thang Beaufort
3
2
3
3
2
3
3
3
Độ ẩm
60%
81%
64%
33%
67%
87%
88%
43%
Tầm nhìn
24 dặm
13 dặm
12 dặm
37 dặm
24 dặm
13 dặm
9 dặm
27 dặm
Xác suất mưa
41%
36%
12%
75%
33%
27%
10%
10%
Lượng mưa
0.32 "
0.04 "
-
0.29 "
0.18 "
0 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 5 22 thg 4 2021, 4:22 CH GMT+1
 
 
Th 6 23 thg 4
Th 7 24 thg 4
CN 25 thg 4
Th 2 26 thg 4
Th 3 27 thg 4
Th 4 28 thg 4
Th 5 29 thg 4
Th 6 30 thg 4
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
91°F
93°F
93°F
93°F
97°F
95°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
95°F
91°F
93°F
93°F
91°F
99°F
99°F
93°F
Điểm sương
63°F
66°F
66°F
64°F
66°F
61°F
66°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
221°TN
10 dặm/h
209°TN
8 dặm/h
215°TN
7 dặm/h
220°TN
8 dặm/h
210°TN
6 dặm/h
190°N
7 dặm/h
270°T
6 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
3
2
Độ ẩm
37%
48%
47%
44%
49%
32%
41%
31%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
96%
6%
6%
39%
85%
90%
86%
56%
Lượng mưa
0.51 "
-
-
0 "
0.18 "
0.59 "
0.15 "
0.05 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 01 thg 5
CN 02 thg 5
Th 2 03 thg 5
Th 3 04 thg 5
Th 4 05 thg 5
Th 5 06 thg 5
Th 6 07 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
97°F
104°F
100°F
99°F
99°F
99°F
99°F
Điểm sương
63°F
72°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
230°TN
6 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
3
2
2
2
2
Độ ẩm
36%
48%
44%
41%
41%
41%
41%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
99%
99%
94%
5%
5%
5%
5%
Lượng mưa
0.86 "
0.44 "
0.21 "
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 5 22 thg 4 2021, 1:20 CH GMT+1