The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Kaduna > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kaduna, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Hai 16 tháng 12 2019 4:04:21 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kano Airport

Trong sáng. Lạnh dễ chịu.
Khoảng cách
890 km từ Kaduna
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
59°F
59.56°F
39.2°F
3.11 dặm/h hướng 50° ĐB
48%
30.04 "Hg
10 dặm
Th 2 16 thg 12 2019, 3:00 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:39 AM
6:10 PM
11:31
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:30 PM
9:34 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 1:17 SA GMT+1
 
 
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
61°F
91°F
73°F
64°F
72°F
93°F
73°F
63°F
Độ thoải mái
61°F
88°F
75°F
64°F
75°F
90°F
75°F
63°F
Điểm sương
32°F
37°F
37°F
36°F
36°F
43°F
43°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
66°ĐB
9 dặm/h
49°ĐB
6 dặm/h
48°ĐB
6 dặm/h
62°ĐB
9 dặm/h
69°Đ
7 dặm/h
72°Đ
6 dặm/h
51°ĐB
6 dặm/h
65°ĐB
Thang Beaufort
3
3
2
2
3
3
2
2
Độ ẩm
31%
15%
28%
33%
27%
17%
33%
46%
Tầm nhìn
47 dặm
50 dặm
44 dặm
44 dặm
41 dặm
48 dặm
41 dặm
34 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 3:14 SA GMT+1
 
 
Th 2 16 thg 12
Th 3 17 thg 12
Th 4 18 thg 12
Th 5 19 thg 12
Th 6 20 thg 12
Th 7 21 thg 12
CN 22 thg 12
Th 2 23 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
91°F
93°F
93°F
91°F
90°F
90°F
88°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
63°F
63°F
63°F
59°F
55°F
63°F
64°F
Độ thoải mái
84°F
86°F
86°F
84°F
82°F
82°F
84°F
86°F
Điểm sương
37°F
41°F
43°F
37°F
32°F
28°F
27°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
58°ĐB
7 dặm/h
63°ĐB
9 dặm/h
63°ĐB
10 dặm/h
53°ĐB
9 dặm/h
56°ĐB
6 dặm/h
58°ĐB
6 dặm/h
50°ĐB
7 dặm/h
50°ĐB
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
2
2
3
Độ ẩm
16%
19%
19%
17%
14%
12%
10%
13%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 24 thg 12
Th 4 25 thg 12
Th 5 26 thg 12
Th 6 27 thg 12
Th 7 28 thg 12
CN 29 thg 12
Th 2 30 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
Nhiệt độ thấp nhất
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
Độ thoải mái
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Điểm sương
32°F
37°F
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
50°ĐB
6 dặm/h
60°ĐB
4 dặm/h
40°ĐB
4 dặm/h
40°ĐB
4 dặm/h
40°ĐB
2 dặm/h
40°ĐB
1 dặm/h
210°TN
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
1
1
Độ ẩm
12%
17%
19%
19%
17%
16%
17%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kaduna

Cập nhật lần cuối: Th 2 16 thg 12 2019, 1:17 SA GMT+1