The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Kano > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kano, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 16 tháng 1 2019 2:48:49 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kano Airport

Trong sáng. Ấm dễ chịu.
Khoảng cách
1015 km từ Kano
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
78.8°F
77.41°F
23°F
12.43 dặm/h hướng 90° Đ
12%
30.07 "Hg
4.97 dặm
Th 4 16 thg 1 2019, 1:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:50 AM
6:20 PM
11:30
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:00 PM
1:57 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kano

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 1:20 CH GMT+1
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
66°F
54°F
52°F
88°F
68°F
59°F
54°F
90°F
Độ thoải mái
66°F
52°F
48°F
84°F
68°F
59°F
52°F
86°F
Điểm sương
21°F
19°F
19°F
21°F
25°F
25°F
25°F
28°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
62°ĐB
6 dặm/h
65°ĐB
7 dặm/h
78°Đ
9 dặm/h
78°Đ
6 dặm/h
61°ĐB
6 dặm/h
77°Đ
7 dặm/h
89°Đ
10 dặm/h
84°Đ
Thang Beaufort
2
2
3
3
2
2
3
3
Độ ẩm
17%
25%
27%
8%
18%
25%
30%
10%
Tầm nhìn
54 dặm
53 dặm
53 dặm
56 dặm
53 dặm
52 dặm
48 dặm
55 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kano

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 2:14 CH GMT+1
 
 
Th 5 17 thg 1
Th 6 18 thg 1
Th 7 19 thg 1
CN 20 thg 1
Th 2 21 thg 1
Th 3 22 thg 1
Th 4 23 thg 1
Th 5 24 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
90°F
91°F
95°F
95°F
93°F
95°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
52°F
54°F
55°F
57°F
59°F
66°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
81°F
84°F
84°F
88°F
88°F
88°F
90°F
88°F
Điểm sương
21°F
28°F
30°F
32°F
32°F
21°F
23°F
21°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
71°Đ
9 dặm/h
81°Đ
8 dặm/h
93°Đ
5 dặm/h
95°Đ
6 dặm/h
109°Đ
5 dặm/h
80°Đ
2 dặm/h
70°Đ
7 dặm/h
10°B
Thang Beaufort
3
3
3
2
2
2
1
3
Độ ẩm
9%
11%
11%
11%
12%
7%
7%
7%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
0%
0%
1%
1%
2%
3%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 25 thg 1
Th 7 26 thg 1
CN 27 thg 1
Th 2 28 thg 1
Th 3 29 thg 1
Th 4 30 thg 1
Th 5 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
Điểm sương
18°F
23°F
25°F
28°F
28°F
28°F
30°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
20°B
9 dặm/h
60°ĐB
10 dặm/h
60°ĐB
9 dặm/h
60°ĐB
7 dặm/h
60°ĐB
3 dặm/h
90°Đ
6 dặm/h
70°Đ
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
1
2
Độ ẩm
6%
8%
8%
9%
10%
10%
10%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
3%
3%
1%
2%
2%
1%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kano

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 1:20 CH GMT+1