The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Katsina > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Katsina, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 13 tháng 11 2019 7:01:42 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kano Airport

Đầy nắng. nóng.
Khoảng cách
1039 km từ Katsina
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
89.6°F
86.43°F
48.2°F
4.35 dặm/h hướng 30° ĐB
24%
29.89 "Hg
10 dặm
Th 4 13 thg 11 2019, 5:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:27 AM
6:00 PM
11:33
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
6:57 PM
7:05 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Katsina

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 6:01 CH GMT+1
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
70°F
79°F
95°F
77°F
64°F
64°F
97°F
Độ thoải mái
77°F
75°F
77°F
90°F
77°F
64°F
64°F
91°F
Điểm sương
37°F
34°F
34°F
37°F
41°F
39°F
37°F
37°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
12°B
6 dặm/h
45°ĐB
8 dặm/h
65°ĐB
7 dặm/h
54°ĐB
4 dặm/h
28°ĐB
4 dặm/h
74°Đ
7 dặm/h
78°Đ
9 dặm/h
92°Đ
Thang Beaufort
3
2
3
3
2
2
3
3
Độ ẩm
23%
26%
20%
14%
27%
40%
38%
13%
Tầm nhìn
44 dặm
45 dặm
43 dặm
49 dặm
44 dặm
43 dặm
41 dặm
49 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Katsina

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 3:14 CH GMT+1
 
 
Th 4 13 thg 11
Th 5 14 thg 11
Th 6 15 thg 11
Th 7 16 thg 11
CN 17 thg 11
Th 2 18 thg 11
Th 3 19 thg 11
Th 4 20 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
93°F
95°F
97°F
97°F
99°F
97°F
97°F
97°F
Nhiệt độ thấp nhất
68°F
68°F
64°F
64°F
64°F
64°F
72°F
73°F
Độ thoải mái
86°F
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
93°F
93°F
Điểm sương
36°F
37°F
37°F
37°F
37°F
37°F
34°F
36°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
18°B
7 dặm/h
48°ĐB
8 dặm/h
74°Đ
8 dặm/h
78°Đ
6 dặm/h
80°Đ
7 dặm/h
88°Đ
5 dặm/h
80°Đ
8 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
3
3
3
3
2
3
2
3
Độ ẩm
15%
15%
14%
14%
13%
14%
11%
12%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 21 thg 11
Th 6 22 thg 11
Th 7 23 thg 11
CN 24 thg 11
Th 2 25 thg 11
Th 3 26 thg 11
Th 4 27 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
91°F
Điểm sương
32°F
32°F
39°F
41°F
36°F
37°F
37°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
100°Đ
12 dặm/h
100°Đ
6 dặm/h
110°Đ
2 dặm/h
100°Đ
7 dặm/h
110°Đ
7 dặm/h
100°Đ
9 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
4
4
2
1
3
3
3
Độ ẩm
11%
11%
15%
15%
12%
13%
14%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
2%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Katsina

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 6:01 CH GMT+1