The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Makurdi > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Makurdi, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 1:44:58 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Enugu

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
795 km từ Makurdi
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
82.4°F
88.27°F
73.4°F
5.59 dặm/h hướng 230° TN
74%
29.95 "Hg
Th 4 15 thg 7 2020, 12:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:16 AM
6:47 PM
12:31
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:43 AM
2:19 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Makurdi

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
82°F
75°F
72°F
72°F
79°F
73°F
72°F
70°F
Độ thoải mái
90°F
77°F
66°F
68°F
82°F
72°F
66°F
68°F
Điểm sương
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
242°TN
5 dặm/h
193°N
4 dặm/h
197°N
6 dặm/h
213°TN
7 dặm/h
226°TN
5 dặm/h
215°TN
5 dặm/h
206°TN
6 dặm/h
222°TN
Thang Beaufort
3
2
2
2
3
2
2
2
Độ ẩm
73%
89%
99%
95%
80%
92%
96%
100%
Tầm nhìn
3 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
6 dặm
4 dặm
5 dặm
Xác suất mưa
33%
61%
68%
79%
50%
33%
66%
54%
Lượng mưa
0.01 "
0.1 "
0.64 "
0.24 "
0.02 "
0.02 "
0.19 "
0.01 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Makurdi

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
79°F
82°F
82°F
82°F
82°F
77°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
88°F
79°F
88°F
86°F
84°F
88°F
81°F
86°F
Điểm sương
73°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
203°TN
7 dặm/h
215°TN
7 dặm/h
218°TN
6 dặm/h
230°TN
7 dặm/h
231°TN
5 dặm/h
224°TN
4 dặm/h
200°N
4 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
3
3
3
2
3
2
2
2
Độ ẩm
76%
85%
77%
78%
81%
78%
85%
73%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
77%
99%
90%
96%
99%
99%
99%
55%
Lượng mưa
0.18 "
1.11 "
0.25 "
0.26 "
0.72 "
0.65 "
0.39 "
0.11 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
Độ thoải mái
84°F
79°F
79°F
81°F
79°F
81°F
81°F
Điểm sương
73°F
72°F
70°F
72°F
73°F
77°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
250°T
7 dặm/h
260°T
6 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
210°TN
4 dặm/h
220°TN
4 dặm/h
220°TN
5 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
2
3
2
2
1
2
2
Độ ẩm
83%
85%
79%
82%
88%
97%
83%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
99%
99%
64%
59%
66%
82%
99%
Lượng mưa
0.5 "
0.36 "
0.15 "
0.04 "
0.3 "
0.2 "
0.43 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Makurdi

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1