The Time Now > Ni-giê-ri-a (Nigeria) > Owo > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Owo, Ni-giê-ri-a (Nigeria)

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 1:12:25 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ilorin Airport

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
630 km từ Owo
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
77°F
78.46°F
71.6°F
8.7 dặm/h hướng 220° TN
83%
29.98 "Hg
Th 4 15 thg 7 2020, 12:00 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:28 AM
6:58 PM
12:30
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:55 AM
2:31 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Owo

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
81°F
73°F
70°F
72°F
73°F
70°F
68°F
68°F
Độ thoải mái
86°F
72°F
66°F
68°F
73°F
64°F
68°F
68°F
Điểm sương
72°F
70°F
68°F
70°F
70°F
68°F
68°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
259°T
7 dặm/h
230°TN
5 dặm/h
252°T
5 dặm/h
256°T
6 dặm/h
230°TN
4 dặm/h
232°TN
4 dặm/h
271°T
6 dặm/h
232°TN
Thang Beaufort
3
3
2
2
2
1
1
2
Độ ẩm
73%
90%
95%
95%
89%
96%
96%
100%
Tầm nhìn
10 dặm
2 dặm
2 dặm
4 dặm
2 dặm
2 dặm
4 dặm
4 dặm
Xác suất mưa
36%
46%
48%
60%
62%
33%
46%
57%
Lượng mưa
0.02 "
0.03 "
0.02 "
0.05 "
0.19 "
0 "
0 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Owo

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
73°F
79°F
79°F
81°F
82°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
70°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
84°F
72°F
79°F
81°F
81°F
84°F
84°F
82°F
Điểm sương
72°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
254°T
6 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
227°TN
7 dặm/h
243°TN
7 dặm/h
246°TN
7 dặm/h
251°T
5 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
2
3
3
3
3
2
2
Độ ẩm
76%
91%
83%
83%
79%
76%
83%
84%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
57%
75%
92%
66%
99%
99%
90%
91%
Lượng mưa
0.05 "
0.26 "
0.26 "
0.18 "
0.33 "
0.32 "
0.24 "
0.23 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Độ thoải mái
84°F
82°F
81°F
81°F
82°F
84°F
84°F
Điểm sương
73°F
73°F
68°F
64°F
72°F
79°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
230°TN
7 dặm/h
220°TN
3 dặm/h
230°TN
4 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
3
2
2
3
1
2
Độ ẩm
81%
86%
71%
62%
79%
98%
87%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
81%
99%
85%
46%
95%
90%
99%
Lượng mưa
0.24 "
0.6 "
0.06 "
0.03 "
0.2 "
0.56 "
0.33 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Owo

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 8:39 SA GMT+1