The Time Now > Na Uy > Kristiansund > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kristiansund, Na Uy

Thứ Năm 06 tháng 8 2020 12:54:13 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Kristiansund / Kvernberget

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
4384 km từ Kristiansund
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
62.6°F
62.6°F
57.2°F
Không có gió
83%
30.01 "Hg
Th 5 06 thg 8 2020, 12:20 CH GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:01 AM
10:05 PM
17:4
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:09 PM
8:08 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kristiansund

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 9:42 SA GMT+2
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
63°F
61°F
55°F
57°F
66°F
63°F
59°F
64°F
Độ thoải mái
63°F
61°F
54°F
55°F
66°F
63°F
59°F
64°F
Điểm sương
54°F
54°F
52°F
54°F
55°F
55°F
54°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
75°Đ
6 dặm/h
12°B
6 dặm/h
142°ĐN
6 dặm/h
224°TN
8 dặm/h
326°TB
7 dặm/h
46°ĐB
6 dặm/h
143°ĐN
7 dặm/h
284°T
Thang Beaufort
2
2
2
2
3
3
2
3
Độ ẩm
72%
78%
87%
88%
68%
80%
80%
70%
Tầm nhìn
8 dặm
6 dặm
6 dặm
8 dặm
10 dặm
7 dặm
6 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
8%
11%
35%
3%
6%
10%
10%
11%
Lượng mưa
-
-
0.01 "
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kristiansund

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 11:22 SA GMT+2
 
 
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
63°F
66°F
64°F
59°F
63°F
70°F
64°F
61°F
Nhiệt độ thấp nhất
54°F
55°F
54°F
52°F
50°F
54°F
57°F
55°F
Độ thoải mái
63°F
64°F
61°F
57°F
63°F
68°F
64°F
61°F
Điểm sương
54°F
55°F
54°F
48°F
50°F
55°F
57°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
142°ĐN
8 dặm/h
142°ĐN
12 dặm/h
258°T
8 dặm/h
230°TN
10 dặm/h
43°ĐB
6 dặm/h
52°ĐB
2 dặm/h
50°ĐB
11 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
2
3
4
3
3
2
1
4
Độ ẩm
73%
71%
79%
69%
65%
64%
81%
95%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
3
thấp
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
68%
5%
59%
2%
2%
6%
45%
59%
Lượng mưa
0.05 "
-
0.13 "
-
-
-
0.03 "
0.2 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
59°F
61°F
61°F
63°F
54°F
57°F
55°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
55°F
55°F
54°F
50°F
50°F
46°F
Độ thoải mái
59°F
59°F
59°F
63°F
48°F
54°F
46°F
Điểm sương
55°F
54°F
55°F
61°F
45°F
50°F
43°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
320°TB
6 dặm/h
350°B
2 dặm/h
330°TB
6 dặm/h
140°ĐN
27 dặm/h
250°T
11 dặm/h
150°ĐN
25 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
2
2
1
2
6
3
6
Độ ẩm
85%
83%
85%
97%
71%
80%
71%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
6%
6%
6%
98%
52%
81%
70%
Lượng mưa
-
-
-
0.86 "
0.12 "
1.08 "
0.35 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kristiansund

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 9:42 SA GMT+2