The Time Now > Na Uy > Narvik > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Narvik, Na Uy

Thứ Năm 06 tháng 8 2020 12:17:47 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Evenes

Mây thoáng qua. Nhẹ.
Khoảng cách
4806 km từ Narvik
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
69.8°F
69.8°F
50°F
5.59 dặm/h hướng 210° TN
50%
29.92 "Hg
Th 5 06 thg 8 2020, 11:50 SA GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
3:26 AM
10:22 PM
18:56
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:49 PM
6:58 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Narvik

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 9:42 SA GMT+2
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
64°F
55°F
54°F
54°F
61°F
63°F
57°F
64°F
Độ thoải mái
64°F
55°F
54°F
54°F
61°F
63°F
55°F
64°F
Điểm sương
50°F
54°F
52°F
52°F
54°F
54°F
52°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
281°T
4 dặm/h
244°TN
4 dặm/h
287°T
2 dặm/h
142°ĐN
4 dặm/h
316°TB
4 dặm/h
87°Đ
5 dặm/h
120°ĐN
4 dặm/h
123°ĐN
Thang Beaufort
2
2
1
1
1
1
2
1
Độ ẩm
62%
93%
96%
97%
77%
77%
83%
71%
Tầm nhìn
14 dặm
4 dặm
4 dặm
5 dặm
9 dặm
9 dặm
8 dặm
12 dặm
Xác suất mưa
43%
49%
32%
7%
4%
10%
10%
25%
Lượng mưa
0.03 "
0.09 "
0.01 "
-
-
-
-
0 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Narvik

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 11:22 SA GMT+2
 
 
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
64°F
63°F
70°F
59°F
55°F
61°F
61°F
61°F
Nhiệt độ thấp nhất
50°F
54°F
57°F
50°F
48°F
46°F
50°F
54°F
Độ thoải mái
59°F
61°F
73°F
52°F
52°F
59°F
61°F
59°F
Điểm sương
52°F
54°F
57°F
48°F
46°F
45°F
45°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
244°TN
4 dặm/h
292°T
4 dặm/h
124°ĐN
7 dặm/h
296°TB
6 dặm/h
252°T
6 dặm/h
293°TB
2 dặm/h
310°TB
2 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
2
1
1
3
2
2
1
1
Độ ẩm
73%
77%
65%
80%
76%
62%
57%
68%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
64%
45%
65%
62%
6%
5%
5%
44%
Lượng mưa
0.12 "
0.01 "
0.3 "
0.13 "
-
-
-
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
55°F
57°F
59°F
63°F
57°F
52°F
52°F
Nhiệt độ thấp nhất
54°F
52°F
52°F
52°F
48°F
45°F
45°F
Độ thoải mái
55°F
57°F
59°F
61°F
50°F
50°F
50°F
Điểm sương
54°F
50°F
43°F
46°F
45°F
45°F
43°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
270°T
2 dặm/h
230°TN
4 dặm/h
270°T
5 dặm/h
160°N
7 dặm/h
270°T
4 dặm/h
220°TN
6 dặm/h
290°T
Thang Beaufort
2
1
1
2
3
2
2
Độ ẩm
95%
76%
57%
61%
78%
79%
68%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
64%
5%
6%
47%
99%
65%
49%
Lượng mưa
0.21 "
-
-
0.06 "
1.25 "
0.31 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Narvik

Cập nhật lần cuối: Th 5 06 thg 8 2020, 9:42 SA GMT+2