The Time Now > Na Uy > Trondheim > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Trondheim, Na Uy

Thứ Năm 25 tháng 2 2021 12:21:44 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Trondheim / Vaernes

Mây thoáng qua. Lạnh.
Khoảng cách
4420 km từ Trondheim
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
41°F
41°F
35.6°F
Không có gió
81%
29.65 "Hg
Th 5 25 thg 2 2021, 11:50 SA GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:39 AM
5:25 PM
9:46
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:50 PM
8:19 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Trondheim

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 7:19 SA GMT+1
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
39°F
41°F
39°F
41°F
41°F
39°F
37°F
37°F
Độ thoải mái
36°F
36°F
30°F
34°F
32°F
32°F
30°F
32°F
Điểm sương
34°F
34°F
36°F
37°F
34°F
34°F
34°F
36°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
57°ĐB
9 dặm/h
148°ĐN
22 dặm/h
221°TN
17 dặm/h
292°T
20 dặm/h
288°T
12 dặm/h
250°T
11 dặm/h
198°N
9 dặm/h
189°N
Thang Beaufort
2
3
5
4
5
4
4
3
Độ ẩm
81%
78%
90%
83%
79%
86%
87%
93%
Tầm nhìn
7 dặm
6 dặm
6 dặm
2 dặm
2 dặm
6 dặm
6 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
32%
53%
68%
69%
64%
8%
68%
54%
Lượng mưa
0.01 "
0.05 "
0.23 "
0.19 "
0.01 "
-
0.11 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Trondheim

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 5 25 thg 2
Th 6 26 thg 2
Th 7 27 thg 2
CN 28 thg 2
Th 2 01 thg 3
Th 3 02 thg 3
Th 4 03 thg 3
Th 5 04 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
41°F
41°F
45°F
45°F
43°F
41°F
41°F
36°F
Nhiệt độ thấp nhất
37°F
37°F
37°F
41°F
41°F
37°F
34°F
32°F
Độ thoải mái
36°F
32°F
37°F
41°F
32°F
34°F
34°F
28°F
Điểm sương
34°F
34°F
36°F
36°F
36°F
32°F
36°F
28°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
150°ĐN
19 dặm/h
267°T
11 dặm/h
198°N
5 dặm/h
186°N
17 dặm/h
207°TN
6 dặm/h
249°T
12 dặm/h
250°T
16 dặm/h
320°TB
Thang Beaufort
2
5
4
2
4
2
4
4
Độ ẩm
81%
81%
77%
74%
79%
78%
80%
71%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
61%
90%
73%
63%
83%
61%
72%
69%
Lượng mưa
0.06 "
0.54 "
0.15 "
0.02 "
0.11 "
0.04 "
0.28 "
0.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
0.37 "
1.52 "


 
 
Th 6 05 thg 3
Th 7 06 thg 3
CN 07 thg 3
Th 2 08 thg 3
Th 3 09 thg 3
Th 4 10 thg 3
Th 5 11 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
36°F
34°F
30°F
28°F
28°F
27°F
32°F
Nhiệt độ thấp nhất
30°F
25°F
21°F
23°F
23°F
14°F
19°F
Độ thoải mái
30°F
32°F
21°F
18°F
23°F
18°F
25°F
Điểm sương
28°F
21°F
19°F
16°F
16°F
7°F
16°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
270°T
5 dặm/h
120°ĐN
7 dặm/h
50°ĐB
12 dặm/h
70°Đ
6 dặm/h
70°Đ
4 dặm/h
90°Đ
9 dặm/h
120°ĐN
Thang Beaufort
3
2
3
4
2
1
3
Độ ẩm
72%
57%
62%
59%
56%
50%
49%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
50%
51%
41%
52%
5%
49%
52%
Lượng mưa
0 "
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
0.76 "
0.4 "
0.12 "
1.11 "
-
0.34 "
0.32 "

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Trondheim

Cập nhật lần cuối: Th 5 25 thg 2 2021, 7:19 SA GMT+1