The Time Now > Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) > Lucena > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Lucena, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân)

Thứ Năm 24 tháng 9 2020 11:23:03 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
National Airport

Mây phân tán. Cảnh báo.
Khoảng cách
8341 km từ Lucena
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
87.8°F
102.36°F
78.8°F
7.46 dặm/h hướng 270° T
75%
29.8 "Hg
Th 5 24 thg 9 2020, 11:00 SA GMT+8

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:42 AM
5:48 PM
12:6
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:19 AM
10:56 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Lucena

Cập nhật lần cuối: Th 5 24 thg 9 2020, 8:22 SA GMT+8
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
88°F
79°F
77°F
90°F
84°F
77°F
75°F
75°F
Độ thoải mái
104°F
84°F
81°F
108°F
95°F
81°F
75°F
77°F
Điểm sương
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
73°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
156°ĐN
4 dặm/h
296°TB
4 dặm/h
306°TB
4 dặm/h
245°TN
6 dặm/h
189°N
4 dặm/h
279°T
4 dặm/h
343°B
3 dặm/h
165°N
Thang Beaufort
2
2
1
2
2
1
1
1
Độ ẩm
72%
88%
91%
67%
81%
90%
93%
99%
Tầm nhìn
2 dặm
2 dặm
6 dặm
8 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
8 dặm
Xác suất mưa
79%
65%
29%
83%
76%
78%
40%
34%
Lượng mưa
0.4 "
0.06 "
0.02 "
0.06 "
0.31 "
0.17 "
0.02 "
0 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Lucena

Cập nhật lần cuối: Th 5 24 thg 9 2020, 10:22 SA GMT+8
 
 
Th 5 24 thg 9
Th 6 25 thg 9
Th 7 26 thg 9
CN 27 thg 9
Th 2 28 thg 9
Th 3 29 thg 9
Th 4 30 thg 9
Th 5 01 thg 10
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
90°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
75°F
77°F
75°F
77°F
75°F
75°F
79°F
79°F
Độ thoải mái
97°F
95°F
97°F
99°F
95°F
97°F
102°F
99°F
Điểm sương
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
79°F
79°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
283°T
5 dặm/h
279°T
6 dặm/h
261°T
7 dặm/h
198°N
6 dặm/h
71°Đ
6 dặm/h
263°T
2 dặm/h
230°TN
3 dặm/h
160°N
Thang Beaufort
2
2
2
3
2
2
1
1
Độ ẩm
77%
80%
74%
74%
74%
70%
83%
79%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
99%
99%
54%
51%
44%
96%
98%
99%
Lượng mưa
0.71 "
0.56 "
0.07 "
0.06 "
0.03 "
0.28 "
0.57 "
0.66 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 02 thg 10
Th 7 03 thg 10
CN 04 thg 10
Th 2 05 thg 10
Th 3 06 thg 10
Th 4 07 thg 10
Th 5 08 thg 10
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
Độ thoải mái
99°F
99°F
97°F
100°F
100°F
99°F
100°F
Điểm sương
75°F
77°F
75°F
77°F
77°F
75°F
77°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
170°N
4 dặm/h
180°N
2 dặm/h
90°Đ
4 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
30°ĐB
2 dặm/h
80°Đ
Thang Beaufort
1
2
1
2
3
3
1
Độ ẩm
68%
74%
72%
75%
75%
71%
75%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
Xác suất mưa
78%
96%
83%
19%
53%
88%
95%
Lượng mưa
0.1 "
0.14 "
0.12 "
-
0.06 "
0.24 "
0.28 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Lucena

Cập nhật lần cuối: Th 5 24 thg 9 2020, 8:22 SA GMT+8