The Time Now > Bồ Đào Nha > Amora > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Amora, Bồ Đào Nha

Thứ Tư 14 tháng 11 2018 3:08:19 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Montijo Mil.

Đầy nắng. Nhẹ.
Khoảng cách
2734 km từ Amora
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
66.2°F
66.2°F
59°F
6.84 dặm/h hướng 350° B
78%
30.01 "Hg
10 dặm
Th 4 14 thg 11 2018, 2:00 CH GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:16 AM
5:24 PM
10:8
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
12:58 PM
11:15 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Amora

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 12:14 CH GMT
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
61°F
55°F
55°F
66°F
59°F
54°F
54°F
66°F
Độ thoải mái
61°F
55°F
54°F
66°F
59°F
54°F
52°F
66°F
Điểm sương
57°F
54°F
55°F
57°F
57°F
54°F
54°F
55°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
71°Đ
6 dặm/h
95°Đ
11 dặm/h
102°Đ
10 dặm/h
139°ĐN
5 dặm/h
110°Đ
4 dặm/h
92°Đ
6 dặm/h
93°Đ
6 dặm/h
208°TN
Thang Beaufort
2
2
3
3
2
2
2
2
Độ ẩm
89%
94%
96%
73%
93%
97%
100%
65%
Tầm nhìn
11 dặm
10 dặm
7 dặm
12 dặm
10 dặm
6 dặm
6 dặm
11 dặm
Xác suất mưa
7%
7%
8%
17%
10%
6%
4%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Amora

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 2:14 CH GMT
 
 
Th 5 15 thg 11
Th 6 16 thg 11
Th 7 17 thg 11
CN 18 thg 11
Th 2 19 thg 11
Th 3 20 thg 11
Th 4 21 thg 11
Th 5 22 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
66°F
64°F
61°F
61°F
63°F
61°F
61°F
Nhiệt độ thấp nhất
54°F
54°F
54°F
55°F
54°F
52°F
52°F
48°F
Độ thoải mái
64°F
64°F
63°F
57°F
57°F
63°F
61°F
57°F
Điểm sương
57°F
55°F
57°F
55°F
55°F
52°F
48°F
46°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
115°ĐN
6 dặm/h
114°ĐN
13 dặm/h
140°ĐN
11 dặm/h
219°TN
13 dặm/h
160°N
9 dặm/h
200°N
4 dặm/h
350°B
13 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
3
2
4
4
4
3
2
4
Độ ẩm
78%
72%
81%
86%
86%
70%
64%
61%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
3
thấp
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
9%
3%
69%
62%
63%
63%
48%
55%
Lượng mưa
-
-
0.35 "
0.77 "
0.19 "
0.01 "
0.07 "
0.15 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 23 thg 11
Th 7 24 thg 11
CN 25 thg 11
Th 2 26 thg 11
Th 3 27 thg 11
Th 4 28 thg 11
Th 5 29 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
59°F
61°F
64°F
64°F
66°F
63°F
64°F
Nhiệt độ thấp nhất
46°F
43°F
45°F
45°F
46°F
46°F
48°F
Độ thoải mái
55°F
50°F
52°F
55°F
57°F
54°F
55°F
Điểm sương
41°F
32°F
39°F
36°F
43°F
52°F
48°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
290°T
11 dặm/h
20°B
Không có gió
7 dặm/h
10°B
4 dặm/h
280°T
15 dặm/h
190°N
Không có gió
Thang Beaufort
3
3
4
3
1
4
4
Độ ẩm
53%
45%
54%
46%
61%
86%
67%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
6%
2%
3%
3%
6%
50%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
0.91 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Amora

Cập nhật lần cuối: Th 4 14 thg 11 2018, 12:14 CH GMT