The Time Now > Ru-ma-ni-a (Romania) > Satu Mare > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Satu Mare, Ru-ma-ni-a (Romania)

Thứ Tư 13 tháng 11 2019 2:03:14 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Satu Mare Airport

Đầy nắng. Nhẹ.
Khoảng cách
3581 km từ Satu Mare
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
64.4°F
64.4°F
42.8°F
Không có gió
46%
29.65 "Hg
10 dặm
Th 4 13 thg 11 2019, 1:30 CH GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:30 AM
4:54 PM
9:24
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:45 PM
8:04 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 8:14 SA GMT+2
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
70°F
66°F
61°F
59°F
66°F
54°F
52°F
54°F
Độ thoải mái
75°F
66°F
61°F
59°F
66°F
54°F
50°F
54°F
Điểm sương
46°F
52°F
55°F
55°F
54°F
52°F
50°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
144°ĐN
11 dặm/h
144°ĐN
11 dặm/h
136°ĐN
6 dặm/h
137°ĐN
6 dặm/h
135°ĐN
4 dặm/h
114°ĐN
4 dặm/h
102°Đ
4 dặm/h
120°ĐN
Thang Beaufort
4
3
4
2
2
2
1
1
Độ ẩm
42%
60%
83%
89%
65%
90%
93%
89%
Tầm nhìn
17 dặm
13 dặm
10 dặm
7 dặm
11 dặm
8 dặm
7 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
11%
7%
54%
41%
41%
11%
47%
9%
Lượng mưa
-
-
0.01 "
0.01 "
0.02 "
-
0 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 10:14 SA GMT+2
 
 
Th 4 13 thg 11
Th 5 14 thg 11
Th 6 15 thg 11
Th 7 16 thg 11
CN 17 thg 11
Th 2 18 thg 11
Th 3 19 thg 11
Th 4 20 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
70°F
66°F
66°F
66°F
66°F
59°F
55°F
54°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
54°F
52°F
48°F
46°F
43°F
43°F
41°F
Độ thoải mái
70°F
63°F
63°F
63°F
64°F
55°F
54°F
54°F
Điểm sương
46°F
54°F
50°F
46°F
45°F
46°F
41°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
143°ĐN
6 dặm/h
137°ĐN
6 dặm/h
124°ĐN
5 dặm/h
126°ĐN
9 dặm/h
120°ĐN
5 dặm/h
136°ĐN
7 dặm/h
120°ĐN
3 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
3
2
2
2
3
2
3
1
Độ ẩm
45%
71%
65%
57%
48%
68%
59%
65%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
6%
61%
5%
3%
2%
43%
6%
6%
Lượng mưa
-
0.05 "
-
-
-
0.01 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 21 thg 11
Th 6 22 thg 11
Th 7 23 thg 11
CN 24 thg 11
Th 2 25 thg 11
Th 3 26 thg 11
Th 4 27 thg 11
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
52°F
52°F
50°F
50°F
50°F
48°F
46°F
Nhiệt độ thấp nhất
39°F
41°F
41°F
41°F
41°F
39°F
37°F
Độ thoải mái
48°F
46°F
45°F
46°F
46°F
45°F
41°F
Điểm sương
39°F
36°F
36°F
32°F
32°F
30°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
130°ĐN
11 dặm/h
130°ĐN
12 dặm/h
120°ĐN
9 dặm/h
130°ĐN
7 dặm/h
130°ĐN
9 dặm/h
130°ĐN
8 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
3
4
4
3
3
3
3
Độ ẩm
63%
55%
60%
52%
48%
47%
57%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
5%
6%
6%
6%
5%
5%
57%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
0.06 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 4 13 thg 11 2019, 8:14 SA GMT+2