The Time Now > Ru-ma-ni-a (Romania) > Satu Mare > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Satu Mare, Ru-ma-ni-a (Romania)

Thứ Năm 09 tháng 7 2020 2:13:51 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Satu Mare Airport

Đầy nắng. Nhẹ.
Khoảng cách
3581 km từ Satu Mare
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
73.4°F
76.8°F
57.2°F
9.94 dặm/h hướng 210° TN
57%
30.09 "Hg
10 dặm
Th 5 09 thg 7 2020, 2:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:40 AM
9:26 PM
15:46
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
*
9:56 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 10:39 SA GMT+3
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
72°F
61°F
59°F
84°F
75°F
64°F
61°F
Độ thoải mái
79°F
73°F
61°F
59°F
86°F
77°F
64°F
61°F
Điểm sương
57°F
61°F
57°F
61°F
63°F
64°F
61°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
246°TN
5 dặm/h
151°ĐN
5 dặm/h
133°ĐN
6 dặm/h
124°ĐN
6 dặm/h
149°ĐN
5 dặm/h
122°ĐN
4 dặm/h
115°ĐN
5 dặm/h
138°ĐN
Thang Beaufort
3
2
2
2
2
2
1
2
Độ ẩm
51%
69%
88%
100%
46%
68%
89%
100%
Tầm nhìn
12 dặm
7 dặm
6 dặm
8 dặm
16 dặm
11 dặm
8 dặm
11 dặm
Xác suất mưa
40%
34%
9%
3%
3%
2%
4%
4%
Lượng mưa
0.03 "
0.01 "
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 12:22 CH GMT+3
 
 
Th 5 09 thg 7
Th 6 10 thg 7
Th 7 11 thg 7
CN 12 thg 7
Th 2 13 thg 7
Th 3 14 thg 7
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
84°F
86°F
66°F
72°F
73°F
75°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
59°F
61°F
55°F
48°F
46°F
50°F
54°F
Độ thoải mái
77°F
84°F
88°F
61°F
77°F
77°F
77°F
79°F
Điểm sương
57°F
61°F
66°F
55°F
48°F
52°F
57°F
57°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
166°N
6 dặm/h
133°ĐN
6 dặm/h
155°ĐN
11 dặm/h
320°TB
9 dặm/h
322°TB
4 dặm/h
312°TB
6 dặm/h
260°T
6 dặm/h
80°Đ
Thang Beaufort
3
2
2
4
3
2
2
2
Độ ẩm
56%
48%
52%
81%
46%
49%
53%
50%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
7
cao
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
51%
5%
81%
71%
3%
3%
5%
50%
Lượng mưa
0.04 "
-
0.09 "
0.5 "
-
-
-
0.06 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Th 5 23 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
79°F
81°F
82°F
82°F
84°F
82°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
59°F
59°F
Độ thoải mái
77°F
79°F
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
Điểm sương
61°F
61°F
68°F
63°F
59°F
61°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
20°B
Không có gió
10 dặm/h
140°ĐN
5 dặm/h
290°T
4 dặm/h
110°Đ
7 dặm/h
180°N
4 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
1
2
3
2
1
3
2
Độ ẩm
60%
57%
65%
54%
45%
47%
49%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
Xác suất mưa
44%
52%
91%
6%
3%
6%
54%
Lượng mưa
0.02 "
0.05 "
0.26 "
-
-
-
0.17 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Satu Mare

Cập nhật lần cuối: Th 5 09 thg 7 2020, 10:39 SA GMT+3