The Time Now > Nga > Moskva > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Moskva, Nga

Thứ Năm 03 tháng 12 2020 10:25:24 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Moscow Sheremet'Ye Airport

Trong sáng. Lạnh.
Khoảng cách
4394 km từ Moskva
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
17.6°F
7.21°F
14°F
7.46 dặm/h hướng 110° Đ
86%
30.48 "Hg
5.6 dặm
Th 5 03 thg 12 2020, 11:00 SA GMT+4

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
8:37 AM
4:00 PM
7:23
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:18 PM
10:39 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Moskva

Cập nhật lần cuối: Th 5 03 thg 12 2020, 10:23 SA GMT+4
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
25°F
23°F
25°F
25°F
25°F
23°F
21°F
23°F
Độ thoải mái
14°F
14°F
14°F
14°F
16°F
16°F
12°F
14°F
Điểm sương
19°F
19°F
21°F
21°F
21°F
19°F
19°F
21°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
144°ĐN
9 dặm/h
151°ĐN
9 dặm/h
156°ĐN
9 dặm/h
149°ĐN
9 dặm/h
149°ĐN
7 dặm/h
151°ĐN
7 dặm/h
151°ĐN
8 dặm/h
154°ĐN
Thang Beaufort
3
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
84%
87%
89%
89%
87%
85%
87%
90%
Tầm nhìn
7 dặm
6 dặm
5 dặm
5 dặm
6 dặm
6 dặm
6 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
28%
46%
50%
29%
5%
5%
37%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
0.06 "
0.35 "
0.3 "
0.06 "
-
-
0.06 "
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Moskva

Cập nhật lần cuối: Th 5 03 thg 12 2020, 7:22 SA GMT+4
 
 
Th 5 03 thg 12
Th 6 04 thg 12
Th 7 05 thg 12
CN 06 thg 12
Th 2 07 thg 12
Th 3 08 thg 12
Th 4 09 thg 12
Th 5 10 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
23°F
25°F
25°F
21°F
18°F
25°F
28°F
25°F
Nhiệt độ thấp nhất
19°F
23°F
19°F
12°F
10°F
9°F
25°F
21°F
Độ thoải mái
12°F
14°F
16°F
10°F
7°F
14°F
19°F
14°F
Điểm sương
19°F
21°F
19°F
12°F
10°F
16°F
21°F
19°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
145°ĐN
9 dặm/h
152°ĐN
8 dặm/h
155°ĐN
6 dặm/h
164°N
6 dặm/h
150°ĐN
6 dặm/h
151°ĐN
7 dặm/h
130°ĐN
8 dặm/h
130°ĐN
Thang Beaufort
3
3
3
2
2
2
3
3
Độ ẩm
85%
89%
82%
76%
78%
75%
77%
82%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
58%
59%
3%
1%
1%
1%
1%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
0.43 "
0.44 "
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 11 thg 12
Th 7 12 thg 12
CN 13 thg 12
Th 2 14 thg 12
Th 3 15 thg 12
Th 4 16 thg 12
Th 5 17 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
27°F
28°F
30°F
30°F
30°F
28°F
28°F
Nhiệt độ thấp nhất
19°F
19°F
23°F
23°F
23°F
23°F
23°F
Độ thoải mái
18°F
18°F
16°F
19°F
21°F
19°F
18°F
Điểm sương
21°F
25°F
25°F
25°F
25°F
25°F
25°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
130°ĐN
7 dặm/h
150°ĐN
11 dặm/h
160°N
7 dặm/h
150°ĐN
4 dặm/h
130°ĐN
7 dặm/h
40°ĐB
7 dặm/h
30°ĐB
Thang Beaufort
3
3
4
3
2
3
3
Độ ẩm
84%
94%
93%
92%
94%
94%
92%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
4%
48%
55%
45%
50%
52%
44%
Lượng mưa
-
-
0.04 "
0.01 "
0.01 "
-
-
Lượng tuyết rơi
-
0.69 "
0.71 "
-
0.68 "
1.02 "
0.33 "

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Moskva

Cập nhật lần cuối: Th 5 03 thg 12 2020, 10:23 SA GMT+4