The Time Now > Xê-nê-gan (Senegal) > Grand Dakar > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Grand Dakar, Xê-nê-gan (Senegal)

Thứ Tư 21 tháng 2 2018 3:40:13 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Dakar / Yoff

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
1569 km từ Grand Dakar
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
64.4°F
64.4°F
62.6°F
Không có gió
94%
29.86 "Hg
4.97 dặm
Th 4 21 thg 2 2018, 3:00 SA GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:31 AM
7:15 PM
11:44
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
10:45 AM
11:21 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Grand Dakar

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 12:09 SA GMT
 
 
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
64°F
68°F
63°F
63°F
64°F
68°F
63°F
61°F
Độ thoải mái
64°F
68°F
63°F
63°F
64°F
68°F
63°F
61°F
Điểm sương
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
5°B
12 dặm/h
354°B
9 dặm/h
352°B
9 dặm/h
342°B
10 dặm/h
348°B
12 dặm/h
342°B
10 dặm/h
341°B
8 dặm/h
327°TB
Thang Beaufort
3
4
3
3
3
4
3
3
Độ ẩm
87%
75%
96%
98%
95%
80%
98%
98%
Tầm nhìn
10 dặm
11 dặm
12 dặm
9 dặm
9 dặm
12 dặm
10 dặm
8 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Grand Dakar

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 2:14 SA GMT
 
 
Th 4 21 thg 2
Th 5 22 thg 2
Th 6 23 thg 2
Th 7 24 thg 2
CN 25 thg 2
Th 2 26 thg 2
Th 3 27 thg 2
Th 4 28 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
63°F
61°F
63°F
61°F
63°F
59°F
61°F
Độ thoải mái
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
66°F
68°F
70°F
Điểm sương
61°F
61°F
63°F
61°F
63°F
59°F
34°F
34°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
352°B
12 dặm/h
344°B
9 dặm/h
324°TB
7 dặm/h
325°TB
9 dặm/h
334°TB
11 dặm/h
341°B
16 dặm/h
340°B
Không có gió
Thang Beaufort
4
4
3
3
3
3
4
5
Độ ẩm
77%
82%
85%
80%
83%
79%
82%
80%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 01 thg 3
Th 6 02 thg 3
Th 7 03 thg 3
CN 04 thg 3
Th 2 05 thg 3
Th 3 06 thg 3
Th 4 07 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
61°F
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
Độ thoải mái
72°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
Điểm sương
34°F
34°F
59°F
57°F
54°F
54°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
19 dặm/h
350°B
18 dặm/h
340°B
16 dặm/h
340°B
12 dặm/h
340°B
9 dặm/h
350°B
7 dặm/h
310°TB
11 dặm/h
310°TB
Thang Beaufort
5
5
4
4
3
3
3
Độ ẩm
82%
71%
64%
59%
52%
55%
62%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Grand Dakar

Cập nhật lần cuối: Th 4 21 thg 2 2018, 12:09 SA GMT