The Time Now > Singapore > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Singapore

Thứ Ba 17 tháng 7 2018 11:34:30 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: