The Time Now > Singapore > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Singapore

Chủ Nhật 22 tháng 4 2018 6:34:54 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: