The Time Now > Nam Phi > Roodepoort > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Roodepoort, Nam Phi

Thứ Sáu 28 tháng 2 2020 5:02:27 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Lanseria Civ / Mil

Nhẹ.
Khoảng cách
2593 km từ Roodepoort
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
69.8°F
69.8°F
59°F
Không có gió
69%
30.12 "Hg
Th 6 28 thg 2 2020, 4:00 SA GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:00 AM
6:41 PM
12:41
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:01 AM
9:06 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Roodepoort

Cập nhật lần cuối: Th 6 28 thg 2 2020, 2:23 SA GMT+2
 
 
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
77°F
73°F
61°F
55°F
54°F
61°F
57°F
55°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
61°F
52°F
52°F
61°F
57°F
54°F
Điểm sương
55°F
54°F
55°F
50°F
48°F
52°F
52°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
78°Đ
7 dặm/h
272°T
9 dặm/h
99°Đ
11 dặm/h
72°Đ
9 dặm/h
69°Đ
7 dặm/h
49°ĐB
7 dặm/h
42°ĐB
6 dặm/h
3°B
Thang Beaufort
2
3
3
3
3
3
3
2
Độ ẩm
47%
51%
81%
84%
83%
72%
80%
83%
Tầm nhìn
14 dặm
27 dặm
3 dặm
7 dặm
3 dặm
12 dặm
8 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
4%
7%
42%
52%
52%
38%
48%
51%
Lượng mưa
-
-
0.04 "
0.08 "
0.01 "
0.02 "
0.1 "
0.11 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Roodepoort

Cập nhật lần cuối: Th 6 28 thg 2 2020, 4:14 SA GMT+2
 
 
Th 6 28 thg 2
Th 7 29 thg 2
CN 01 thg 3
Th 2 02 thg 3
Th 3 03 thg 3
Th 4 04 thg 3
Th 5 05 thg 3
Th 6 06 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
61°F
63°F
70°F
75°F
75°F
84°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
54°F
54°F
55°F
57°F
59°F
64°F
63°F
Độ thoải mái
77°F
57°F
63°F
68°F
77°F
77°F
81°F
77°F
Điểm sương
54°F
50°F
52°F
52°F
50°F
52°F
41°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
121°ĐN
8 dặm/h
69°Đ
7 dặm/h
267°T
8 dặm/h
266°T
6 dặm/h
50°ĐB
4 dặm/h
18°B
9 dặm/h
110°Đ
11 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
3
3
3
3
2
2
3
4
Độ ẩm
52%
76%
72%
57%
43%
45%
22%
18%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
3
thấp
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
53%
65%
64%
48%
3%
5%
4%
4%
Lượng mưa
0.04 "
0.21 "
0.14 "
0.02 "
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 7 07 thg 3
CN 08 thg 3
Th 2 09 thg 3
Th 3 10 thg 3
Th 4 11 thg 3
Th 5 12 thg 3
Th 6 13 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
Độ thoải mái
77°F
79°F
77°F
77°F
79°F
77°F
79°F
Điểm sương
36°F
37°F
28°F
30°F
36°F
25°F
25°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
90°Đ
5 dặm/h
160°N
7 dặm/h
110°Đ
6 dặm/h
140°ĐN
8 dặm/h
160°N
7 dặm/h
120°ĐN
4 dặm/h
140°ĐN
Thang Beaufort
3
2
3
2
3
3
2
Độ ẩm
20%
23%
15%
15%
20%
13%
13%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
3%
5%
3%
3%
4%
3%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Roodepoort

Cập nhật lần cuối: Th 6 28 thg 2 2020, 2:23 SA GMT+2