The Time Now > Nam Phi > Tembisa > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Tembisa, Nam Phi

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 2:42:26 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
O.R. Tambo International Airport

Mây thoáng qua. Mát.
Khoảng cách
2603 km từ Tembisa
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
53.6°F
49.24°F
10.4°F
14.91 dặm/h hướng 60° ĐB
18%
30.57 "Hg
Th 4 15 thg 7 2020, 2:00 CH GMT+2

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:53 AM
5:33 PM
10:40
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:55 AM
1:19 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Tembisa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 9:39 SA GMT+2
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
57°F
43°F
34°F
32°F
63°F
46°F
37°F
37°F
Độ thoải mái
55°F
39°F
32°F
27°F
63°F
45°F
36°F
32°F
Điểm sương
10°F
7°F
12°F
9°F
5°F
1°F
7°F
7°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
72°Đ
7 dặm/h
106°Đ
5 dặm/h
116°ĐN
5 dặm/h
145°ĐN
4 dặm/h
112°Đ
4 dặm/h
2°B
4 dặm/h
179°N
5 dặm/h
144°ĐN
Thang Beaufort
3
3
2
2
1
1
1
2
Độ ẩm
15%
20%
38%
37%
9%
15%
25%
26%
Tầm nhìn
45 dặm
40 dặm
26 dặm
30 dặm
53 dặm
45 dặm
39 dặm
42 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Tembisa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 11:22 SA GMT+2
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
57°F
63°F
68°F
68°F
68°F
66°F
68°F
68°F
Nhiệt độ thấp nhất
32°F
32°F
37°F
39°F
41°F
41°F
46°F
41°F
Độ thoải mái
52°F
59°F
64°F
66°F
66°F
64°F
68°F
68°F
Điểm sương
10°F
3°F
9°F
10°F
9°F
9°F
5°F
37°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
107°Đ
4 dặm/h
140°ĐN
4 dặm/h
155°ĐN
6 dặm/h
196°N
6 dặm/h
167°N
5 dặm/h
204°TN
Không có gió
3 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
3
1
1
2
2
2
3
1
Độ ẩm
16%
10%
11%
10%
9%
10%
8%
33%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
0%
0%
0%
1%
1%
1%
2%
6%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
64°F
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
45°F
39°F
39°F
39°F
39°F
39°F
39°F
Độ thoải mái
64°F
75°F
77°F
75°F
73°F
75°F
75°F
Điểm sương
23°F
39°F
45°F
32°F
23°F
34°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
Không có gió
Không có gió
11 dặm/h
320°TB
7 dặm/h
270°T
9 dặm/h
270°T
9 dặm/h
330°TB
7 dặm/h
340°B
Thang Beaufort
1
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
19%
32%
39%
24%
15%
25%
34%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
4%
5%
4%
3%
3%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Tembisa

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 9:39 SA GMT+2