The Time Now > Nam Triều Tiên > Taiden > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Taiden, Nam Triều Tiên

Thứ Tư 24 tháng 4 2019 2:52:56 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Chongju Ab

Mưa nhẹ. Mây mù. Mát.
Khoảng cách
8253 km từ Taiden
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
59°F
59°F
57.2°F
1.86 dặm/h hướng 40° ĐB
94%
29.8 "Hg
3.73 dặm
Th 4 24 thg 4 2019, 2:00 SA GMT+9

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:47 AM
7:10 PM
13:23
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:12 PM
8:31 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Taiden

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 4 2019, 9:14 CH GMT+9
 
 
thứ 3
Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
59°F
59°F
68°F
64°F
57°F
61°F
64°F
52°F
Độ thoải mái
59°F
59°F
68°F
64°F
57°F
61°F
64°F
52°F
Điểm sương
57°F
59°F
59°F
61°F
57°F
55°F
54°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
69°Đ
1 dặm/h
62°ĐB
4 dặm/h
225°TN
3 dặm/h
253°T
2 dặm/h
191°N
4 dặm/h
133°ĐN
9 dặm/h
233°TN
5 dặm/h
233°TN
Thang Beaufort
2
1
2
1
1
2
3
2
Độ ẩm
95%
97%
73%
84%
100%
83%
67%
91%
Tầm nhìn
6 dặm
2 dặm
9 dặm
6 dặm
5 dặm
7 dặm
2 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
64%
68%
70%
61%
61%
58%
69%
64%
Lượng mưa
0.13 "
0.08 "
0.02 "
0.03 "
0.04 "
0.01 "
0.22 "
0.24 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Taiden

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 4 2019, 11:14 CH GMT+9
 
 
Th 4 24 thg 4
Th 5 25 thg 4
Th 6 26 thg 4
Th 7 27 thg 4
CN 28 thg 4
Th 2 29 thg 4
Th 3 30 thg 4
Th 4 01 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
68°F
64°F
55°F
66°F
66°F
72°F
79°F
72°F
Nhiệt độ thấp nhất
59°F
52°F
46°F
39°F
46°F
55°F
61°F
59°F
Độ thoải mái
66°F
61°F
52°F
64°F
64°F
66°F
79°F
70°F
Điểm sương
59°F
54°F
46°F
39°F
45°F
70°F
63°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
230°TN
7 dặm/h
225°TN
6 dặm/h
210°TN
5 dặm/h
82°Đ
3 dặm/h
99°Đ
3 dặm/h
70°Đ
4 dặm/h
90°Đ
4 dặm/h
290°T
Thang Beaufort
1
3
2
2
1
1
2
1
Độ ẩm
77%
76%
77%
39%
48%
95%
59%
87%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
0
rất nhỏ
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
71%
70%
50%
1%
49%
48%
41%
51%
Lượng mưa
0.3 "
0.48 "
0.11 "
-
0.17 "
0.73 "
0.05 "
0.73 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 02 thg 5
Th 6 03 thg 5
Th 7 04 thg 5
CN 05 thg 5
Th 2 06 thg 5
Th 3 07 thg 5
Th 4 08 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
68°F
70°F
73°F
72°F
66°F
66°F
66°F
Nhiệt độ thấp nhất
52°F
48°F
54°F
54°F
50°F
48°F
48°F
Độ thoải mái
66°F
75°F
77°F
75°F
66°F
66°F
66°F
Điểm sương
57°F
37°F
45°F
39°F
48°F
48°F
48°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
290°T
8 dặm/h
310°TB
7 dặm/h
280°T
7 dặm/h
250°T
16 dặm/h
300°TB
9 dặm/h
10°B
2 dặm/h
280°T
Thang Beaufort
2
3
3
3
4
3
1
Độ ẩm
73%
29%
35%
30%
54%
50%
54%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
7
cao
5
trung bình
3
thấp
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
43%
5%
6%
5%
5%
7%
30%
Lượng mưa
0.62 "
-
-
-
-
-
0.07 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Taiden

Cập nhật lần cuối: Th 3 23 thg 4 2019, 9:14 CH GMT+9