The Time Now > Sri Lanka > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Sri Lanka

Thứ Năm 06 tháng 8 2020 4:07:55 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: