The Time Now > Xri Lan-ca (Sri Lanka) > Hendala > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Hendala, Xri Lan-ca (Sri Lanka)

Thứ Ba 11 tháng 8 2020 1:23:22 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Katunayake

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
5531 km từ Hendala
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
86°F
95.18°F
75.2°F
9.94 dặm/h hướng 250° T
70%
29.83 "Hg
Th 3 11 thg 8 2020, 12:40 CH GMT+5:30

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:04 AM
6:26 PM
12:22
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:15 PM
11:03 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Hendala

Cập nhật lần cuối: Th 3 11 thg 8 2020, 7:04 SA GMT+5:30
 
 
thứ 3
Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
84°F
81°F
79°F
82°F
86°F
81°F
79°F
82°F
Độ thoải mái
95°F
86°F
82°F
91°F
97°F
86°F
82°F
91°F
Điểm sương
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
238°TN
6 dặm/h
192°N
6 dặm/h
231°TN
9 dặm/h
241°TN
10 dặm/h
240°TN
6 dặm/h
189°N
6 dặm/h
212°TN
9 dặm/h
229°TN
Thang Beaufort
4
2
2
3
3
2
2
3
Độ ẩm
74%
85%
87%
78%
71%
84%
88%
78%
Tầm nhìn
1 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
2 dặm
1 dặm
1 dặm
1 dặm
Xác suất mưa
68%
25%
82%
34%
10%
11%
47%
35%
Lượng mưa
0.06 "
0 "
0.07 "
0.02 "
-
-
0.03 "
0.02 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Hendala

Cập nhật lần cuối: Th 3 11 thg 8 2020, 8:52 SA GMT+5:30
 
 
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Th 3 18 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
86°F
84°F
86°F
86°F
84°F
86°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
77°F
79°F
Độ thoải mái
91°F
93°F
91°F
93°F
93°F
91°F
93°F
93°F
Điểm sương
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
216°TN
10 dặm/h
236°TN
9 dặm/h
227°TN
11 dặm/h
222°TN
10 dặm/h
229°TN
9 dặm/h
220°TN
10 dặm/h
230°TN
10 dặm/h
220°TN
Thang Beaufort
4
3
3
3
3
3
3
3
Độ ẩm
77%
75%
75%
75%
75%
74%
74%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
99%
47%
58%
39%
5%
48%
72%
53%
Lượng mưa
0.41 "
0.06 "
0.04 "
0 "
-
0.04 "
0.04 "
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 19 thg 8
Th 5 20 thg 8
Th 6 21 thg 8
Th 7 22 thg 8
CN 23 thg 8
Th 2 24 thg 8
Th 3 25 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Nhiệt độ thấp nhất
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Độ thoải mái
91°F
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
Điểm sương
73°F
75°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
230°TN
9 dặm/h
230°TN
11 dặm/h
220°TN
11 dặm/h
220°TN
7 dặm/h
230°TN
6 dặm/h
260°T
7 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
3
3
3
4
3
2
3
Độ ẩm
72%
74%
74%
71%
68%
69%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
57%
54%
40%
6%
43%
6%
44%
Lượng mưa
0.02 "
0.03 "
0 "
-
0.02 "
-
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Hendala

Cập nhật lần cuối: Th 3 11 thg 8 2020, 7:04 SA GMT+5:30