The Time Now > Uganda > Adjumani > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Adjumani, Uganda

Thứ Tư 16 tháng 1 2019 5:12:43 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Entebbe Airport

Mây phân tán. Nhẹ.
Khoảng cách
2211 km từ Adjumani
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
75.2°F
76.05°F
68°F
16.78 dặm/h hướng 250° T
78%
30.01 "Hg
Th 4 16 thg 1 2019, 4:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
7:01 AM
7:00 PM
11:59
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:31 PM
2:10 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Adjumani

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 3:20 CH GMT+3
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
75°F
68°F
66°F
84°F
73°F
70°F
72°F
82°F
Độ thoải mái
77°F
68°F
66°F
84°F
75°F
72°F
73°F
84°F
Điểm sương
59°F
61°F
63°F
59°F
61°F
63°F
63°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
111°Đ
6 dặm/h
191°N
7 dặm/h
163°N
6 dặm/h
122°ĐN
4 dặm/h
270°T
4 dặm/h
157°ĐN
5 dặm/h
143°ĐN
7 dặm/h
19°B
Thang Beaufort
2
2
3
2
2
2
2
3
Độ ẩm
58%
77%
87%
44%
66%
78%
76%
46%
Tầm nhìn
16 dặm
14 dặm
13 dặm
30 dặm
17 dặm
12 dặm
12 dặm
30 dặm
Xác suất mưa
4%
5%
9%
10%
7%
6%
8%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Adjumani

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 4:14 CH GMT+3
 
 
Th 5 17 thg 1
Th 6 18 thg 1
Th 7 19 thg 1
CN 20 thg 1
Th 2 21 thg 1
Th 3 22 thg 1
Th 4 23 thg 1
Th 5 24 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
82°F
84°F
86°F
88°F
90°F
88°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
66°F
66°F
64°F
61°F
63°F
73°F
73°F
70°F
Độ thoải mái
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
82°F
Điểm sương
61°F
61°F
57°F
55°F
50°F
37°F
43°F
39°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
167°N
6 dặm/h
98°Đ
7 dặm/h
227°TN
7 dặm/h
128°ĐN
7 dặm/h
56°ĐB
9 dặm/h
70°Đ
10 dặm/h
70°Đ
12 dặm/h
70°Đ
Thang Beaufort
2
2
3
3
3
3
3
4
Độ ẩm
47%
49%
41%
35%
28%
16%
20%
19%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
5%
4%
3%
3%
3%
4%
5%
3%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 25 thg 1
Th 7 26 thg 1
CN 27 thg 1
Th 2 28 thg 1
Th 3 29 thg 1
Th 4 30 thg 1
Th 5 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
88°F
86°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
Độ thoải mái
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
Điểm sương
32°F
27°F
25°F
28°F
32°F
32°F
37°F
Tốc độ gió
từ hướng
13 dặm/h
80°Đ
7 dặm/h
70°Đ
4 dặm/h
50°ĐB
5 dặm/h
20°B
2 dặm/h
10°B
5 dặm/h
10°B
4 dặm/h
350°B
Thang Beaufort
4
3
1
2
1
2
2
Độ ẩm
13%
11%
10%
11%
13%
13%
17%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
3%
2%
2%
3%
3%
3%
5%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Adjumani

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 3:20 CH GMT+3