The Time Now > Uganda > Kitgum > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Kitgum, Uganda

Thứ Tư 15 tháng 7 2020 2:26:07 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Entebbe Airport

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
2285 km từ Kitgum
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
75.2°F
76.53°F
66.2°F
1.86 dặm/h hướng 190° N
74%
30.07 "Hg
5.6 dặm
Th 4 15 thg 7 2020, 1:30 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:48 AM
7:04 PM
12:16
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
2:09 AM
2:36 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Kitgum

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:39 SA GMT+3
 
 
thứ 4
Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
81°F
68°F
63°F
64°F
77°F
66°F
64°F
66°F
Độ thoải mái
82°F
68°F
63°F
64°F
79°F
66°F
64°F
66°F
Điểm sương
61°F
63°F
61°F
63°F
64°F
63°F
63°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
69°Đ
6 dặm/h
2°B
3 dặm/h
197°N
4 dặm/h
117°ĐN
4 dặm/h
116°ĐN
6 dặm/h
201°N
4 dặm/h
182°N
4 dặm/h
65°ĐB
Thang Beaufort
1
2
1
1
2
2
2
2
Độ ẩm
52%
85%
93%
98%
64%
87%
90%
87%
Tầm nhìn
3 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
3 dặm
2 dặm
2 dặm
4 dặm
Xác suất mưa
31%
67%
50%
77%
77%
71%
57%
63%
Lượng mưa
0.09 "
0.15 "
0.07 "
0.26 "
0.24 "
0.2 "
0.04 "
0.09 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Kitgum

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 12:22 CH GMT+3
 
 
Th 4 15 thg 7
Th 5 16 thg 7
Th 6 17 thg 7
Th 7 18 thg 7
CN 19 thg 7
Th 2 20 thg 7
Th 3 21 thg 7
Th 4 22 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
81°F
77°F
73°F
73°F
75°F
79°F
75°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
63°F
64°F
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
Độ thoải mái
81°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
79°F
Điểm sương
63°F
64°F
63°F
59°F
59°F
63°F
68°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
114°ĐN
5 dặm/h
190°N
6 dặm/h
182°N
6 dặm/h
89°Đ
6 dặm/h
154°ĐN
2 dặm/h
322°TB
4 dặm/h
310°TB
2 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
2
2
2
2
2
1
1
1
Độ ẩm
57%
68%
69%
67%
59%
63%
82%
74%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
3
thấp
3
thấp
7
cao
7
cao
5
trung bình
7
cao
Xác suất mưa
99%
99%
84%
71%
47%
49%
99%
99%
Lượng mưa
0.35 "
0.78 "
0.3 "
0.16 "
0.02 "
0.05 "
0.36 "
0.46 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 23 thg 7
Th 6 24 thg 7
Th 7 25 thg 7
CN 26 thg 7
Th 2 27 thg 7
Th 3 28 thg 7
Th 4 29 thg 7
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
Nhiệt độ thấp nhất
64°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
64°F
Độ thoải mái
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
Điểm sương
66°F
68°F
70°F
72°F
72°F
72°F
68°F
Tốc độ gió
từ hướng
1 dặm/h
170°N
2 dặm/h
290°T
3 dặm/h
300°TB
6 dặm/h
350°B
3 dặm/h
60°ĐB
4 dặm/h
340°B
4 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
1
1
1
2
1
1
1
Độ ẩm
75%
76%
78%
85%
81%
81%
70%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
7
cao
5
trung bình
5
trung bình
Xác suất mưa
56%
97%
99%
95%
99%
96%
91%
Lượng mưa
0.13 "
0.23 "
0.4 "
0.26 "
0.35 "
0.23 "
0.24 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Kitgum

Cập nhật lần cuối: Th 4 15 thg 7 2020, 10:39 SA GMT+3