The Time Now > Vương quốc Anh > Carlisle > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Carlisle, Vương quốc Anh

Thứ Hai 03 tháng 8 2020 1:44:19 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Spadeadam

Nắng từng phần. Mát.
Khoảng cách
3801 km từ Carlisle
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
57.2°F
53.85°F
44.6°F
14.91 dặm/h hướng 270° T
63%
29.98 "Hg
Th 2 03 thg 8 2020, 12:50 CH GMT+1

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:25 AM
9:08 PM
15:43
Trăng tròn
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:38 PM
4:35 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Carlisle

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 8:44 SA GMT+1
 
 
thứ 2
Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
61°F
54°F
50°F
52°F
59°F
61°F
59°F
59°F
Độ thoải mái
61°F
52°F
46°F
48°F
55°F
61°F
59°F
59°F
Điểm sương
50°F
48°F
46°F
52°F
55°F
59°F
59°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
256°T
9 dặm/h
237°TN
7 dặm/h
166°N
9 dặm/h
163°N
14 dặm/h
202°N
14 dặm/h
207°TN
12 dặm/h
207°TN
10 dặm/h
211°TN
Thang Beaufort
4
3
3
3
4
4
4
3
Độ ẩm
67%
82%
91%
100%
91%
93%
97%
100%
Tầm nhìn
10 dặm
8 dặm
6 dặm
6 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
2 dặm
Xác suất mưa
4%
5%
7%
42%
54%
60%
37%
49%
Lượng mưa
-
-
-
0.05 "
0.11 "
0.16 "
0.11 "
0.01 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Carlisle

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 10:22 SA GMT+1
 
 
Th 2 03 thg 8
Th 3 04 thg 8
Th 4 05 thg 8
Th 5 06 thg 8
Th 6 07 thg 8
Th 7 08 thg 8
CN 09 thg 8
Th 2 10 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
61°F
61°F
66°F
70°F
73°F
68°F
63°F
64°F
Nhiệt độ thấp nhất
46°F
48°F
59°F
57°F
59°F
50°F
50°F
50°F
Độ thoải mái
59°F
55°F
66°F
68°F
72°F
66°F
61°F
64°F
Điểm sương
50°F
55°F
61°F
61°F
63°F
57°F
52°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
255°T
12 dặm/h
197°N
12 dặm/h
207°TN
8 dặm/h
203°TN
6 dặm/h
246°TN
12 dặm/h
251°T
10 dặm/h
270°T
3 dặm/h
230°TN
Thang Beaufort
4
4
4
3
2
4
3
1
Độ ẩm
68%
92%
83%
76%
77%
74%
71%
69%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
0
rất nhỏ
3
thấp
0
rất nhỏ
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
4%
80%
64%
54%
45%
46%
6%
45%
Lượng mưa
-
0.32 "
0.15 "
0.01 "
0.02 "
0.02 "
-
0.03 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 11 thg 8
Th 4 12 thg 8
Th 5 13 thg 8
Th 6 14 thg 8
Th 7 15 thg 8
CN 16 thg 8
Th 2 17 thg 8
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
64°F
64°F
66°F
63°F
59°F
61°F
61°F
Nhiệt độ thấp nhất
52°F
52°F
52°F
54°F
52°F
52°F
48°F
Độ thoải mái
64°F
64°F
66°F
63°F
59°F
61°F
59°F
Điểm sương
55°F
57°F
57°F
54°F
54°F
54°F
50°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
280°T
7 dặm/h
260°T
8 dặm/h
230°TN
13 dặm/h
250°T
12 dặm/h
240°TN
15 dặm/h
250°T
9 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
2
3
3
4
4
4
3
Độ ẩm
75%
75%
75%
77%
80%
79%
70%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
0
rất nhỏ
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
43%
47%
6%
50%
46%
51%
6%
Lượng mưa
0.02 "
0.02 "
-
0.11 "
0.05 "
0.03 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Carlisle

Cập nhật lần cuối: Th 2 03 thg 8 2020, 8:44 SA GMT+1