The Time Now > Vương quốc Anh > Newry > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Newry, Vương quốc Anh

Thứ Tư 16 tháng 1 2019 3:14:38 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Belfast / Aldergrove Airport

Nắng từng phần. Lạnh.
Khoảng cách
3765 km từ Newry
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
41°F
34.25°F
37.4°F
11.18 dặm/h hướng 260° T
87%
29.5 "Hg
Th 4 16 thg 1 2019, 2:50 CH GMT

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
8:36 AM
4:34 PM
7:58
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
12:51 PM
3:00 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Newry

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 12:20 CH GMT
 
 
thứ 4
Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
36°F
32°F
32°F
39°F
36°F
37°F
39°F
43°F
Độ thoải mái
32°F
27°F
27°F
36°F
30°F
32°F
37°F
39°F
Điểm sương
34°F
32°F
30°F
32°F
32°F
34°F
39°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
287°T
10 dặm/h
342°B
6 dặm/h
296°TB
4 dặm/h
241°TN
9 dặm/h
169°N
14 dặm/h
163°N
4 dặm/h
200°N
6 dặm/h
201°N
Thang Beaufort
2
3
2
1
3
4
2
2
Độ ẩm
93%
90%
91%
76%
84%
86%
97%
93%
Tầm nhìn
8 dặm
8 dặm
9 dặm
11 dặm
9 dặm
12 dặm
2 dặm
6 dặm
Xác suất mưa
11%
4%
3%
5%
40%
64%
55%
62%
Lượng mưa
-
-
-
-
0.01 "
0.1 "
0.07 "
0.06 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
0.13 "
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Newry

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 2:14 CH GMT
 
 
Th 5 17 thg 1
Th 6 18 thg 1
Th 7 19 thg 1
CN 20 thg 1
Th 2 21 thg 1
Th 3 22 thg 1
Th 4 23 thg 1
Th 5 24 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
39°F
43°F
43°F
41°F
41°F
34°F
34°F
34°F
Nhiệt độ thấp nhất
32°F
36°F
39°F
32°F
30°F
23°F
25°F
27°F
Độ thoải mái
34°F
39°F
37°F
32°F
32°F
25°F
27°F
28°F
Điểm sương
32°F
41°F
39°F
36°F
36°F
28°F
30°F
30°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
291°T
6 dặm/h
181°N
5 dặm/h
338°B
12 dặm/h
325°TB
17 dặm/h
227°TN
9 dặm/h
290°T
8 dặm/h
310°TB
7 dặm/h
180°N
Thang Beaufort
2
2
2
4
4
3
3
3
Độ ẩm
79%
94%
93%
87%
84%
81%
85%
83%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
40%
66%
57%
30%
50%
50%
6%
47%
Lượng mưa
-
0.26 "
0.02 "
-
0.01 "
0.01 "
-
-
Lượng tuyết rơi
0.12 "
0.5 "
0.47 "
0.04 "
0.24 "
0.83 "
-
1.01 "


 
 
Th 6 25 thg 1
Th 7 26 thg 1
CN 27 thg 1
Th 2 28 thg 1
Th 3 29 thg 1
Th 4 30 thg 1
Th 5 31 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
37°F
37°F
36°F
36°F
36°F
36°F
37°F
Nhiệt độ thấp nhất
27°F
27°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
Độ thoải mái
30°F
25°F
25°F
25°F
27°F
28°F
27°F
Điểm sương
32°F
32°F
28°F
28°F
28°F
25°F
27°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
320°TB
21 dặm/h
210°TN
22 dặm/h
280°T
15 dặm/h
30°ĐB
11 dặm/h
340°B
7 dặm/h
250°T
10 dặm/h
170°N
Thang Beaufort
3
5
5
4
4
3
3
Độ ẩm
88%
85%
71%
75%
74%
68%
72%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
45%
53%
4%
31%
28%
42%
49%
Lượng mưa
0.11 "
0.05 "
-
0.02 "
0.02 "
0.01 "
0.04 "
Lượng tuyết rơi
0.69 "
0.75 "
-
0.17 "
0.26 "
0.41 "
0.74 "

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Newry

Cập nhật lần cuối: Th 4 16 thg 1 2019, 12:20 CH GMT