The Time Now > Hoa Kỳ > Anchorage, Alaska > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Anchorage, Hoa Kỳ

Thứ Năm 27 tháng 2 2020 5:54:30 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Merrill Field

Đầy nắng. Lạnh lẽo.
Khoảng cách
7928 km từ Anchorage
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
25°F
25°F
8.1°F
Không có gió
48%
29.62 "Hg
10 dặm
Th 5 27 thg 2 2020, 4:53 CH GMT-9

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
8:09 AM
6:16 PM
10:7
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:33 AM
11:22 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Anchorage

Cập nhật lần cuối: Th 5 27 thg 2 2020, 3:23 CH GMT-9
 
 
thứ 5
Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
10°F
10°F
10°F
19°F
9°F
3°F
1°F
18°F
Độ thoải mái
1°F
1°F
3°F
12°F
1°F
-6°F
-11°F
7°F
Điểm sương
9°F
7°F
7°F
10°F
5°F
1°F
-2°F
9°F
Tốc độ gió
từ hướng
5 dặm/h
28°ĐB
5 dặm/h
38°ĐB
4 dặm/h
61°ĐB
6 dặm/h
305°TB
4 dặm/h
19°B
5 dặm/h
22°B
6 dặm/h
354°B
7 dặm/h
349°B
Thang Beaufort
2
2
1
2
1
2
2
3
Độ ẩm
88%
83%
81%
69%
84%
89%
86%
71%
Tầm nhìn
7 dặm
7 dặm
7 dặm
9 dặm
9 dặm
7 dặm
7 dặm
8 dặm
Xác suất mưa
2%
2%
1%
0%
0%
1%
1%
41%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
0.69 "


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Anchorage

Cập nhật lần cuối: Th 5 27 thg 2 2020, 5:14 CH GMT-9
 
 
Th 6 28 thg 2
Th 7 29 thg 2
CN 01 thg 3
Th 2 02 thg 3
Th 3 03 thg 3
Th 4 04 thg 3
Th 5 05 thg 3
Th 6 06 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
19°F
19°F
32°F
30°F
19°F
14°F
9°F
16°F
Nhiệt độ thấp nhất
7°F
1°F
19°F
21°F
5°F
-2°F
-8°F
-4°F
Độ thoải mái
10°F
7°F
19°F
21°F
7°F
-2°F
9°F
16°F
Điểm sương
10°F
9°F
23°F
19°F
7°F
1°F
3°F
12°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
53°ĐB
7 dặm/h
104°Đ
7 dặm/h
172°N
7 dặm/h
185°N
7 dặm/h
90°Đ
9 dặm/h
18°B
1 dặm/h
30°ĐB
2 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
2
3
3
3
3
3
0
1
Độ ẩm
71%
73%
79%
67%
69%
67%
81%
80%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
1%
60%
74%
63%
61%
60%
2%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
2.52 "
4.29 "
2.59 "
1.26 "
1.85 "
-
-


 
 
Th 7 07 thg 3
CN 08 thg 3
Th 2 09 thg 3
Th 3 10 thg 3
Th 4 11 thg 3
Th 5 12 thg 3
Th 6 13 thg 3
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
19°F
27°F
27°F
27°F
21°F
23°F
23°F
Nhiệt độ thấp nhất
5°F
18°F
16°F
12°F
9°F
12°F
10°F
Độ thoải mái
12°F
21°F
21°F
18°F
21°F
21°F
23°F
Điểm sương
18°F
25°F
25°F
23°F
18°F
19°F
18°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
330°TB
4 dặm/h
320°TB
3 dặm/h
310°TB
5 dặm/h
330°TB
2 dặm/h
290°T
2 dặm/h
350°B
2 dặm/h
300°TB
Thang Beaufort
2
1
1
2
1
1
1
Độ ẩm
90%
96%
95%
94%
88%
88%
79%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
Xác suất mưa
54%
68%
58%
50%
6%
5%
46%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
2.57 "
2.8 "
1.3 "
0.89 "
-
-
0.41 "

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Anchorage

Cập nhật lần cuối: Th 5 27 thg 2 2020, 3:23 CH GMT-9