The Time Now > Hoa Kỳ > Phoenix, Arizona > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Phoenix, Hoa Kỳ

Thứ Hai 21 tháng 5 2018 9:35:55 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Phoenix Sky Harbor International Airport

Mây thoáng qua. Ấm dễ chịu.
Khoảng cách
7489 km từ Phoenix
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
86°F
82.67°F
34°F
15.53 dặm/h hướng 280° T
16%
29.61 "Hg
10 dặm
Th 2 21 thg 5 2018, 8:51 CH GMT-7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:24 AM
7:25 PM
14:1
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:47 AM
12:43 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Phoenix

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 5:17 CH GMT-7
 
 
thứ 2
Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
72°F
79°F
91°F
84°F
70°F
70°F
93°F
Độ thoải mái
82°F
75°F
77°F
88°F
81°F
73°F
73°F
88°F
Điểm sương
27°F
36°F
36°F
28°F
30°F
32°F
32°F
27°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
236°TN
6 dặm/h
117°ĐN
7 dặm/h
159°N
11 dặm/h
212°TN
9 dặm/h
253°T
5 dặm/h
169°N
6 dặm/h
153°ĐN
7 dặm/h
215°TN
Thang Beaufort
3
2
3
4
3
2
2
3
Độ ẩm
11%
28%
21%
10%
14%
24%
25%
9%
Tầm nhìn
41 dặm
37 dặm
27 dặm
36 dặm
41 dặm
35 dặm
25 dặm
36 dặm
Xác suất mưa
1%
1%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Phoenix

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 7:14 CH GMT-7
 
 
Th 3 22 thg 5
Th 4 23 thg 5
Th 5 24 thg 5
Th 6 25 thg 5
Th 7 26 thg 5
CN 27 thg 5
Th 2 28 thg 5
Th 3 29 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
91°F
93°F
97°F
97°F
95°F
93°F
97°F
100°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
70°F
72°F
73°F
73°F
73°F
79°F
82°F
Độ thoải mái
86°F
86°F
90°F
90°F
90°F
88°F
91°F
93°F
Điểm sương
28°F
27°F
28°F
27°F
28°F
25°F
18°F
19°F
Tốc độ gió
từ hướng
11 dặm/h
197°N
7 dặm/h
202°N
7 dặm/h
247°TN
8 dặm/h
264°T
12 dặm/h
247°TN
8 dặm/h
259°T
4 dặm/h
280°T
5 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
3
3
3
3
4
3
2
2
Độ ẩm
10%
9%
9%
8%
9%
8%
6%
5%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
1%
0%
1%
2%
2%
2%
1%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 30 thg 5
Th 5 31 thg 5
Th 6 01 thg 6
Th 7 02 thg 6
CN 03 thg 6
Th 2 04 thg 6
Th 3 05 thg 6
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
102°F
102°F
102°F
104°F
104°F
108°F
109°F
Nhiệt độ thấp nhất
82°F
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
Độ thoải mái
95°F
95°F
97°F
97°F
99°F
102°F
102°F
Điểm sương
23°F
27°F
36°F
37°F
41°F
37°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
250°T
8 dặm/h
280°T
12 dặm/h
260°T
11 dặm/h
250°T
9 dặm/h
240°TN
9 dặm/h
240°TN
7 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
2
3
4
3
3
3
3
Độ ẩm
6%
7%
10%
11%
12%
10%
7%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
7
cao
Xác suất mưa
2%
2%
3%
3%
3%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Phoenix

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 5:17 CH GMT-7