The Time Now > Hoa Kỳ > Las Vegas, Nevada > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Las Vegas, Hoa Kỳ

Thứ Năm 17 tháng 10 2019 1:58:33 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
North Las Vegas Airport

Đầy nắng. Ấm dễ chịu.
Khoảng cách
7612 km từ Las Vegas
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
82°F
79.68°F
30°F
20.51 dặm/h hướng 200° N
15%
29.63 "Hg
10 dặm
Th 5 17 thg 10 2019, 12:53 CH GMT-7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:49 AM
6:02 PM
11:13
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
8:43 PM
10:20 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Las Vegas

Cập nhật lần cuối: Th 5 17 thg 10 2019, 11:13 SA GMT-7
 
 
thứ 5
Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 7
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
86°F
73°F
63°F
64°F
77°F
66°F
55°F
54°F
Độ thoải mái
82°F
75°F
63°F
64°F
75°F
66°F
54°F
52°F
Điểm sương
28°F
30°F
28°F
25°F
19°F
18°F
18°F
18°F
Tốc độ gió
từ hướng
19 dặm/h
221°TN
12 dặm/h
246°TN
12 dặm/h
324°TB
12 dặm/h
343°B
5 dặm/h
51°ĐB
6 dặm/h
20°B
6 dặm/h
323°TB
6 dặm/h
12°B
Thang Beaufort
5
4
4
4
2
2
2
2
Độ ẩm
11%
19%
26%
21%
11%
15%
21%
22%
Tầm nhìn
40 dặm
37 dặm
29 dặm
26 dặm
41 dặm
37 dặm
26 dặm
27 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Las Vegas

Cập nhật lần cuối: Th 5 17 thg 10 2019, 1:14 CH GMT-7
 
 
Th 5 17 thg 10
Th 6 18 thg 10
Th 7 19 thg 10
CN 20 thg 10
Th 2 21 thg 10
Th 3 22 thg 10
Th 4 23 thg 10
Th 5 24 thg 10
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
86°F
77°F
81°F
75°F
77°F
81°F
86°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
59°F
54°F
57°F
55°F
59°F
52°F
55°F
Độ thoải mái
81°F
73°F
75°F
75°F
73°F
77°F
82°F
82°F
Điểm sương
28°F
19°F
18°F
27°F
21°F
28°F
27°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
17 dặm/h
224°TN
6 dặm/h
324°TB
7 dặm/h
263°T
10 dặm/h
39°ĐB
7 dặm/h
54°ĐB
4 dặm/h
68°Đ
1 dặm/h
150°ĐN
2 dặm/h
40°ĐB
Thang Beaufort
4
2
3
3
3
1
1
1
Độ ẩm
13%
12%
10%
16%
13%
15%
12%
14%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 25 thg 10
Th 7 26 thg 10
CN 27 thg 10
Th 2 28 thg 10
Th 3 29 thg 10
Th 4 30 thg 10
Th 5 31 thg 10
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
84°F
79°F
81°F
73°F
64°F
61°F
Nhiệt độ thấp nhất
55°F
55°F
46°F
46°F
46°F
46°F
45°F
Độ thoải mái
81°F
81°F
75°F
77°F
73°F
64°F
61°F
Điểm sương
27°F
23°F
12°F
16°F
14°F
21°F
12°F
Tốc độ gió
từ hướng
1 dặm/h
80°Đ
2 dặm/h
110°Đ
8 dặm/h
350°B
10 dặm/h
10°B
12 dặm/h
200°N
12 dặm/h
330°TB
12 dặm/h
10°B
Thang Beaufort
1
1
3
3
4
4
4
Độ ẩm
12%
10%
8%
9%
10%
17%
14%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
1%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Las Vegas

Cập nhật lần cuối: Th 5 17 thg 10 2019, 11:13 SA GMT-7