The Time Now > Hoa Kỳ > Washington DC, Washington DC > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Washington DC, Hoa Kỳ

Thứ Hai 21 tháng 5 2018 8:53:53 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Reagan National Airport

Nắng từng phần. Nhẹ.
Khoảng cách
5530 km từ Washington DC
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
69.1°F
69.1°F
59°F
13.67 dặm/h hướng 60° ĐB
70%
30.18 "Hg
10 dặm
Th 2 21 thg 5 2018, 7:52 SA GMT-4

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:50 AM
8:18 PM
14:28
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
12:11 PM
1:30 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Washington DC

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 8:16 SA GMT-4
 
 
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
66°F
77°F
70°F
61°F
61°F
77°F
72°F
66°F
Độ thoải mái
66°F
79°F
70°F
61°F
61°F
79°F
70°F
66°F
Điểm sương
59°F
59°F
61°F
57°F
61°F
66°F
66°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
53°ĐB
6 dặm/h
95°Đ
6 dặm/h
120°ĐN
6 dặm/h
144°ĐN
6 dặm/h
127°ĐN
7 dặm/h
168°N
7 dặm/h
237°TN
7 dặm/h
227°TN
Thang Beaufort
3
2
2
2
2
3
3
3
Độ ẩm
74%
53%
75%
89%
97%
70%
84%
88%
Tầm nhìn
7 dặm
10 dặm
8 dặm
7 dặm
2 dặm
7 dặm
7 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
4%
8%
10%
29%
49%
52%
63%
70%
Lượng mưa
-
-
-
0.01 "
0.03 "
0.07 "
0.08 "
0.12 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Washington DC

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 4:14 SA GMT-4
 
 
Th 2 21 thg 5
Th 3 22 thg 5
Th 4 23 thg 5
Th 5 24 thg 5
Th 6 25 thg 5
Th 7 26 thg 5
CN 27 thg 5
Th 2 28 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
77°F
79°F
82°F
84°F
86°F
81°F
86°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
61°F
66°F
61°F
59°F
68°F
73°F
72°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
79°F
79°F
82°F
88°F
84°F
90°F
Điểm sương
59°F
66°F
63°F
52°F
61°F
66°F
73°F
70°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
75°Đ
7 dặm/h
181°N
10 dặm/h
314°TB
5 dặm/h
28°ĐB
8 dặm/h
215°TN
8 dặm/h
203°TN
11 dặm/h
180°N
7 dặm/h
240°TN
Thang Beaufort
3
3
3
2
3
3
3
3
Độ ẩm
55%
74%
59%
37%
47%
56%
80%
61%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
0
rất nhỏ
0
rất nhỏ
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
29%
63%
64%
5%
2%
43%
51%
50%
Lượng mưa
0 "
0.43 "
0.01 "
-
-
0.04 "
0.1 "
0.34 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 3 29 thg 5
Th 4 30 thg 5
Th 5 31 thg 5
Th 6 01 thg 6
Th 7 02 thg 6
CN 03 thg 6
Th 2 04 thg 6
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
84°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
88°F
Nhiệt độ thấp nhất
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
73°F
Độ thoải mái
82°F
79°F
82°F
88°F
86°F
86°F
109°F
Điểm sương
54°F
46°F
66°F
75°F
68°F
68°F
82°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
20°B
4 dặm/h
100°Đ
3 dặm/h
70°Đ
7 dặm/h
160°N
8 dặm/h
220°TN
3 dặm/h
210°TN
9 dặm/h
60°ĐB
Thang Beaufort
3
2
1
3
3
1
3
Độ ẩm
36%
30%
62%
83%
63%
61%
86%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
3
thấp
Xác suất mưa
51%
6%
41%
48%
43%
11%
55%
Lượng mưa
0.07 "
-
0.02 "
0.15 "
0.22 "
-
0.11 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Washington DC

Cập nhật lần cuối: Th 2 21 thg 5 2018, 8:16 SA GMT-4