The Time Now > Uzbekistan > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Uzbekistan

Chủ Nhật 15 tháng 12 2019 9:40:40 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: