The Time Now > Việt Nam > Hải Dương > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Hải Dương, Việt Nam

Thứ Ba 06 tháng 12 2016 7:04:48 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ha Noi Airport

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
7278 km từ Hải Dương
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
71.6°F
76.87°F
44.6°F
4.35 dặm/h hướng 80° Đ
38%
30.09 "Hg
10 dặm
Th 3 06 thg 12 2016, 6:30 CH GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:17 AM
5:12 PM
10:55
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:16 AM
11:08 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Hải Dương

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 6:46 CH GMT+7
 
 
thứ 3
Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
70°F
64°F
64°F
77°F
68°F
64°F
70°F
79°F
Độ thoải mái
75°F
64°F
64°F
77°F
68°F
64°F
70°F
79°F
Điểm sương
55°F
52°F
46°F
46°F
50°F
48°F
45°F
43°F
Tốc độ gió
từ hướng
7 dặm/h
85°Đ
4 dặm/h
30°ĐB
4 dặm/h
23°ĐB
6 dặm/h
108°Đ
5 dặm/h
93°Đ
6 dặm/h
352°B
5 dặm/h
355°B
6 dặm/h
122°ĐN
Thang Beaufort
3
2
2
2
2
2
2
2
Độ ẩm
60%
64%
54%
35%
54%
55%
43%
29%
Tầm nhìn
14 dặm
14 dặm
13 dặm
21 dặm
12 dặm
12 dặm
14 dặm
26 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Hải Dương

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 2:32 CH GMT+7
 
 
Th 4 07 thg 12
Th 5 08 thg 12
Th 6 09 thg 12
Th 7 10 thg 12
CN 11 thg 12
Th 2 12 thg 12
Th 3 13 thg 12
Th 4 14 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
79°F
79°F
77°F
77°F
73°F
75°F
72°F
Nhiệt độ thấp nhất
61°F
63°F
57°F
59°F
59°F
64°F
68°F
66°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
73°F
72°F
73°F
Điểm sương
46°F
45°F
50°F
55°F
57°F
64°F
64°F
63°F
Tốc độ gió
từ hướng
6 dặm/h
55°ĐB
5 dặm/h
119°ĐN
6 dặm/h
91°Đ
9 dặm/h
79°Đ
11 dặm/h
95°Đ
11 dặm/h
88°Đ
3 dặm/h
59°ĐB
14 dặm/h
40°ĐB
Thang Beaufort
2
2
2
3
3
3
1
4
Độ ẩm
38%
32%
40%
53%
56%
78%
78%
75%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
0
rất nhỏ
3
thấp
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
25%
55%
47%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
0.24 "
0.17 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 15 thg 12
Th 6 16 thg 12
Th 7 17 thg 12
CN 18 thg 12
Th 2 19 thg 12
Th 3 20 thg 12
Th 4 21 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
66°F
68°F
72°F
73°F
77°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
64°F
66°F
Độ thoải mái
66°F
66°F
68°F
75°F
77°F
79°F
82°F
Điểm sương
57°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
61°F
Tốc độ gió
từ hướng
12 dặm/h
60°ĐB
12 dặm/h
60°ĐB
14 dặm/h
60°ĐB
11 dặm/h
50°ĐB
10 dặm/h
40°ĐB
8 dặm/h
40°ĐB
5 dặm/h
100°Đ
Thang Beaufort
4
4
4
3
3
3
2
Độ ẩm
68%
69%
65%
61%
60%
59%
62%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
21%
21%
21%
10%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Hải Dương

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 6:46 CH GMT+7