The Time Now > Việt Nam > Sơn La > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Sơn La, Việt Nam

Thứ tư 26 tháng mười một 2014 8:33:13 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều kiện hiện tại ở
Ha Noi Airport

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
124 km từ Sơn La
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
75.2°F
74.68°F
71.6°F
13.67 dặm/h hướng 130° ĐN
89%
29.86 "Hg
4.35 dặm
Th 4 26 thg 11 2014, 8:00 CH GMT+07:00

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:21 AM
5:21 PM
11:
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
9:36 AM
9:09 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 4 26 thg 11 2014, 6:57 CH GMT+07:00
 
 
thứ 4
Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 6
Buổi sáng

Chiều

Tối
Thời tiết
Nhiệt độ
57°F
70°F
82°F
55°F
50°F
68°F
82°F
55°F
Độ thoải mái
57°F
73°F
81°F
55°F
50°F
68°F
81°F
55°F
Điểm sương
55°F
59°F
52°F
50°F
48°F
52°F
50°F
48°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
128°ĐN
1 dặm/h
176°N
2 dặm/h
307°TB
2 dặm/h
33°ĐB
2 dặm/h
123°ĐN
1 dặm/h
157°ĐN
2 dặm/h
307°TB
2 dặm/h
34°ĐB
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
90%
68%
34%
83%
91%
56%
33%
79%
Tầm nhìn
5 dặm
2 dặm
27 dặm
9 dặm
7 dặm
5 dặm
27 dặm
7 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết 2 tuần cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 4 26 thg 11 2014, 8:17 CH GMT+07:00
 
 
Th 5 27 thg 11
Th 6 28 thg 11
Th 7 29 thg 11
CN 30 thg 11
Th 2 01 thg 12
Th 3 02 thg 12
Th 4 03 thg 12
Th 5 04 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
82°F
82°F
81°F
84°F
81°F
77°F
72°F
70°F
Nhiệt độ thấp nhất
52°F
50°F
46°F
46°F
57°F
61°F
57°F
52°F
Độ thoải mái
79°F
79°F
77°F
79°F
79°F
77°F
68°F
68°F
Điểm sương
52°F
50°F
48°F
48°F
61°F
61°F
55°F
52°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
152°ĐN
2 dặm/h
137°ĐN
2 dặm/h
173°N
2 dặm/h
275°T
3 dặm/h
105°Đ
4 dặm/h
100°Đ
4 dặm/h
100°Đ
2 dặm/h
90°Đ
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
2
1
1
Độ ẩm
40%
38%
39%
34%
59%
63%
61%
87%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
10%
10%
21%
21%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 6 05 thg 12
Th 7 06 thg 12
CN 07 thg 12
Th 2 08 thg 12
Th 3 09 thg 12
Th 4 10 thg 12
Th 5 11 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
70°F
66°F
70°F
70°F
68°F
72°F
Nhiệt độ thấp nhất
50°F
46°F
48°F
45°F
46°F
41°F
41°F
Độ thoải mái
66°F
68°F
66°F
72°F
72°F
68°F
72°F
Điểm sương
50°F
48°F
48°F
45°F
45°F
41°F
43°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
50°ĐB
2 dặm/h
50°ĐB
2 dặm/h
40°ĐB
2 dặm/h
50°ĐB
3 dặm/h
30°ĐB
2 dặm/h
100°Đ
2 dặm/h
110°Đ
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
87%
87%
84%
76%
71%
73%
77%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
26%
26%
21%
21%
21%
0%
0%
Lượng mưa
0.07 "
0.06 "
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 4 26 thg 11 2014, 6:57 CH GMT+07:00
Công cụ thời gian
Đồng hồ thế giới
Thời gian hiện tại trên thế giới với đồng hồ thế giới
Múi giờ
Ký hiệu
Chuyển đổi múi giờ
Tìm khoảng chênh lệch thời gian giữa Sơn La và một địa điểm khác
Tạo lịch họp
Tìm thời gian thích hợp nhất cho cuộc họp với những người khác trên khắp thế giới
Thời tiết & Dự báo thời tiết