The Time Now > Việt Nam > Sơn La > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Sơn La, Việt Nam

Thứ Ba 06 tháng 12 2016 7:04:11 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ha Noi Airport

Trong sáng. Nhẹ.
Khoảng cách
7120 km từ Sơn La
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Tầm nhìn
Cập nhật lần cuối
71.6°F
76.87°F
44.6°F
4.35 dặm/h hướng 80° Đ
38%
30.09 "Hg
10 dặm
Th 3 06 thg 12 2016, 6:30 CH GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:28 AM
5:22 PM
10:54
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
11:28 AM
11:19 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 6:46 CH GMT+7
 
 
thứ 3
Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
55°F
48°F
57°F
73°F
52°F
45°F
45°F
73°F
Độ thoải mái
55°F
48°F
57°F
77°F
52°F
45°F
45°F
77°F
Điểm sương
50°F
46°F
46°F
48°F
48°F
45°F
46°F
46°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
142°ĐN
2 dặm/h
154°ĐN
2 dặm/h
145°ĐN
3 dặm/h
137°ĐN
2 dặm/h
138°ĐN
2 dặm/h
154°ĐN
2 dặm/h
149°ĐN
2 dặm/h
133°ĐN
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
83%
99%
67%
42%
88%
100%
100%
40%
Tầm nhìn
11 dặm
6 dặm
9 dặm
28 dặm
12 dặm
8 dặm
7 dặm
29 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 2:32 CH GMT+7
 
 
Th 4 07 thg 12
Th 5 08 thg 12
Th 6 09 thg 12
Th 7 10 thg 12
CN 11 thg 12
Th 2 12 thg 12
Th 3 13 thg 12
Th 4 14 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
79°F
75°F
73°F
Nhiệt độ thấp nhất
45°F
45°F
45°F
43°F
45°F
48°F
59°F
57°F
Độ thoải mái
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
75°F
75°F
Điểm sương
48°F
46°F
48°F
52°F
54°F
55°F
59°F
59°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
143°ĐN
2 dặm/h
147°ĐN
2 dặm/h
157°ĐN
2 dặm/h
149°ĐN
2 dặm/h
154°ĐN
1 dặm/h
173°N
4 dặm/h
135°ĐN
2 dặm/h
70°Đ
Thang Beaufort
1
1
1
1
1
1
1
1
Độ ẩm
47%
45%
47%
50%
54%
49%
65%
76%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
5
trung bình
3
thấp
3
thấp
3
thấp
Xác suất mưa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
26%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
0.04 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 5 15 thg 12
Th 6 16 thg 12
Th 7 17 thg 12
CN 18 thg 12
Th 2 19 thg 12
Th 3 20 thg 12
Th 4 21 thg 12
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
66°F
66°F
68°F
73°F
75°F
77°F
81°F
Nhiệt độ thấp nhất
57°F
55°F
55°F
52°F
52°F
52°F
54°F
Độ thoải mái
66°F
66°F
68°F
75°F
77°F
79°F
81°F
Điểm sương
55°F
55°F
54°F
54°F
52°F
52°F
54°F
Tốc độ gió
từ hướng
2 dặm/h
100°Đ
1 dặm/h
90°Đ
2 dặm/h
70°Đ
1 dặm/h
120°ĐN
2 dặm/h
100°Đ
2 dặm/h
110°Đ
2 dặm/h
150°ĐN
Thang Beaufort
1
0
1
1
1
1
1
Độ ẩm
73%
79%
67%
60%
55%
49%
49%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
3
thấp
5
trung bình
Xác suất mưa
21%
26%
26%
10%
10%
0%
0%
Lượng mưa
-
0.07 "
0.06 "
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Sơn La

Cập nhật lần cuối: Th 3 06 thg 12 2016, 3:22 CH GMT+7