The Time Now > Việt Nam > Thành phố Hồ Chí Minh > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thứ Ba 03 tháng 5 2016 8:03:56 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Ho Chi Minh

Nắng từng phần. Cảnh báo.
Khoảng cách
7357 km từ Thành phố Hồ Chí Minh
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
86°F
97.14°F
77°F
Không có gió
75%
29.83 "Hg
Th 3 03 thg 5 2016, 7:30 SA GMT+7

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
5:34 AM
6:06 PM
12:32
Trăng lưỡi liềm
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
1:35 AM
1:47 PM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 7:38 SA GMT+7
 
 
thứ 3
Chiều

Tối

Tối
thứ 4
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 5
Buổi sáng
Thời tiết
Nhiệt độ
97°F
86°F
84°F
90°F
95°F
86°F
82°F
82°F
Độ thoải mái
106°F
95°F
93°F
100°F
106°F
95°F
90°F
86°F
Điểm sương
70°F
73°F
75°F
73°F
72°F
73°F
75°F
75°F
Tốc độ gió
từ hướng
9 dặm/h
153°ĐN
10 dặm/h
136°ĐN
7 dặm/h
139°ĐN
6 dặm/h
115°ĐN
7 dặm/h
161°N
9 dặm/h
130°ĐN
6 dặm/h
138°ĐN
6 dặm/h
115°ĐN
Thang Beaufort
3
3
3
2
3
3
2
2
Độ ẩm
43%
66%
78%
60%
48%
69%
83%
78%
Tầm nhìn
23 dặm
12 dặm
10 dặm
10 dặm
22 dặm
13 dặm
3 dặm
4 dặm
Xác suất mưa
0%
0%
10%
10%
0%
10%
48%
20%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
0.25 "
0.09 "
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 2:32 SA GMT+7
 
 
Th 3 03 thg 5
Th 4 04 thg 5
Th 5 05 thg 5
Th 6 06 thg 5
Th 7 07 thg 5
CN 08 thg 5
Th 2 09 thg 5
Th 3 10 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
97°F
95°F
93°F
91°F
91°F
93°F
91°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
81°F
81°F
82°F
Độ thoải mái
102°F
102°F
102°F
102°F
100°F
100°F
100°F
120°F
Điểm sương
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
8 dặm/h
135°ĐN
6 dặm/h
135°ĐN
7 dặm/h
136°ĐN
7 dặm/h
138°ĐN
7 dặm/h
149°ĐN
7 dặm/h
148°ĐN
6 dặm/h
167°N
8 dặm/h
200°N
Thang Beaufort
3
2
3
3
3
3
2
3
Độ ẩm
47%
49%
52%
58%
58%
54%
60%
65%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
36%
56%
52%
36%
44%
15%
43%
15%
Lượng mưa
0.22 "
0.4 "
0.3 "
0.28 "
0.44 "
0.11 "
0.38 "
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 4 11 thg 5
Th 5 12 thg 5
Th 6 13 thg 5
Th 7 14 thg 5
CN 15 thg 5
Th 2 16 thg 5
Th 3 17 thg 5
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
95°F
99°F
99°F
99°F
99°F
97°F
95°F
Nhiệt độ thấp nhất
82°F
82°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
Độ thoải mái
120°F
129°F
129°F
127°F
127°F
124°F
122°F
Điểm sương
73°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
Tốc độ gió
từ hướng
10 dặm/h
200°N
9 dặm/h
200°N
7 dặm/h
190°N
7 dặm/h
190°N
6 dặm/h
200°N
6 dặm/h
190°N
7 dặm/h
190°N
Thang Beaufort
3
3
3
3
2
2
3
Độ ẩm
64%
64%
63%
61%
62%
63%
65%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
10
khắc nghiệt
Xác suất mưa
15%
15%
36%
15%
15%
15%
15%
Lượng mưa
-
-
0.13 "
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật lần cuối: Th 3 03 thg 5 2016, 7:38 SA GMT+7