The Time Now > Y-ê-men (Yemen) > Sanaa > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Sanaa, Y-ê-men (Yemen)

Chủ Nhật 20 tháng 1 2019 3:48:54 PM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Điều Kiện Thời Tiết Hiện Tại
Gizan

Mây thoáng qua. Cảnh báo.
Khoảng cách
3201 km từ Sanaa
Nhiệt độ
Độ thoải mái
Điểm sương
Sức gió
Độ ẩm
Áp suất
Cập nhật lần cuối
87.8°F
95.85°F
73.4°F
8.7 dặm/h hướng 200° N
62%
29.95 "Hg
CN 20 thg 1 2019, 3:00 CH GMT+3

Mặt trời & Mặt trăng

Mặt trời mọc
Mặt trời lặn
Độ dài ban ngày
6:33 AM
5:54 PM
11:21
Trăng khuyết
Mặt trăng mọc
Mặt trăng lặn
5:13 PM
5:31 AM

Dự báo thời tiết 48 giờ cho Sanaa

Cập nhật lần cuối: CN 20 thg 1 2019, 3:19 CH GMT+3
 
 
chủ nhật
Tối

Tối
thứ 2
Buổi sáng

Chiều

Tối

Tối
thứ 3
Buổi sáng

Chiều
Thời tiết
Nhiệt độ
50°F
43°F
43°F
73°F
54°F
45°F
57°F
75°F
Độ thoải mái
48°F
41°F
39°F
75°F
54°F
43°F
57°F
75°F
Điểm sương
43°F
39°F
41°F
37°F
45°F
41°F
43°F
32°F
Tốc độ gió
từ hướng
4 dặm/h
100°Đ
5 dặm/h
135°ĐN
4 dặm/h
193°N
6 dặm/h
273°T
2 dặm/h
313°TB
3 dặm/h
205°TN
4 dặm/h
226°TN
7 dặm/h
270°T
Thang Beaufort
1
2
2
2
1
1
2
3
Độ ẩm
77%
84%
93%
28%
75%
88%
60%
19%
Tầm nhìn
13 dặm
12 dặm
13 dặm
22 dặm
14 dặm
11 dặm
16 dặm
33 dặm
Xác suất mưa
3%
4%
2%
3%
5%
4%
2%
1%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


Dự báo thời tiết 2 tuần cho Sanaa

Cập nhật lần cuối: CN 20 thg 1 2019, 11:14 SA GMT+3
 
 
CN 20 thg 1
Th 2 21 thg 1
Th 3 22 thg 1
Th 4 23 thg 1
Th 5 24 thg 1
Th 6 25 thg 1
Th 7 26 thg 1
CN 27 thg 1
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
79°F
79°F
Nhiệt độ thấp nhất
41°F
43°F
43°F
41°F
43°F
43°F
48°F
50°F
Độ thoải mái
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
Điểm sương
36°F
39°F
32°F
34°F
36°F
36°F
39°F
28°F
Tốc độ gió
từ hướng
3 dặm/h
113°ĐN
5 dặm/h
190°N
6 dặm/h
228°TN
6 dặm/h
211°TN
6 dặm/h
156°ĐN
6 dặm/h
68°Đ
3 dặm/h
80°Đ
4 dặm/h
120°ĐN
Thang Beaufort
1
2
2
2
2
2
1
1
Độ ẩm
28%
33%
23%
25%
27%
26%
27%
16%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
5
trung bình
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
2%
3%
3%
2%
2%
3%
3%
2%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
Th 2 28 thg 1
Th 3 29 thg 1
Th 4 30 thg 1
Th 5 31 thg 1
Th 6 01 thg 2
Th 7 02 thg 2
CN 03 thg 2
Thời tiết
Nhiệt độ cao nhất
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
Nhiệt độ thấp nhất
50°F
50°F
50°F
52°F
52°F
52°F
52°F
Độ thoải mái
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
Điểm sương
16°F
19°F
21°F
25°F
37°F
39°F
41°F
Tốc độ gió
từ hướng
3 dặm/h
160°N
2 dặm/h
70°Đ
4 dặm/h
50°ĐB
1 dặm/h
250°T
3 dặm/h
270°T
6 dặm/h
290°T
1 dặm/h
250°T
Thang Beaufort
1
1
2
1
1
2
1
Độ ẩm
10%
12%
12%
15%
26%
28%
31%
Áp suất
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
Chỉ số UV
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
7
cao
Xác suất mưa
2%
2%
2%
3%
5%
5%
4%
Lượng mưa
-
-
-
-
-
-
-
Lượng tuyết rơi
-
-
-
-
-
-
-

Dự báo thời tiết hàng giờ cho Sanaa

Cập nhật lần cuối: CN 20 thg 1 2019, 3:19 CH GMT+3