The Time Now > Zimbabwe > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Zimbabwe

Thứ Ba 19 tháng 11 2019 5:42:38 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: