The Time Now > Zimbabwe > Thời tiết & Dự báo thời tiết

Thời tiết và dự báo thời tiết ở Zimbabwe

Thứ Tư 21 tháng 8 2019 8:59:39 AM
Thời tiết\ hôm nay
Điều kiện hiện tại
Dự báo thời tiết
48 giờ2 tuầnHàng giờ

Dự báo thời tiết hàng giờ cho

Cập nhật lần cuối: