Quy ước giờ mùa hè ở Waktu Indonesia Timur (East Indonesian Time)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Không lệch với UTC/GMT