The Time Now > Đồng hồ thế giới

Đồng hồ trên toàn thế giới

Thời gian ở thời điểm tải trang Chuyển sang chế độ 24 giờ
Abidjan CN 3:14 SA Cáp Nhĩ Tân CN 11:14 SA
Accra CN 3:14 SA La Habana  • Th 7 11:14 CH
Addis Ababa CN 6:14 SA Hong Kong CN 11:14 SA
Ahmadābād CN 8:44 SA Houston  • Th 7 10:14 CH
Al Başrah CN 6:14 SA Hyderābād CN 8:44 SA
Al Başrat al Qadīmah CN 6:14 SA Ibadan CN 4:14 SA
Al Jīzah CN 5:14 SA Indore CN 8:44 SA
Al Mawşil al Jadīdah CN 6:14 SA Istanbul  • CN 6:14 SA
Aleppo  • CN 6:14 SA İzmir  • CN 6:14 SA
Alexandria CN 5:14 SA Iztapalapa  • Th 7 10:14 CH
Algiers CN 4:14 SA Jaipur CN 8:44 SA
Almaty CN 9:14 SA Jakarta CN 10:14 SA
Ankara  • CN 6:14 SA Jeddah CN 6:14 SA
Asunción Th 7 11:14 CH Jilin CN 11:14 SA
Baghdad CN 6:14 SA Tể Nam CN 11:14 SA
Bandung CN 10:14 SA Johannesburg CN 5:14 SA
Bandung CN 10:14 SA Kabul CN 7:44 SA
Bangkok CN 10:14 SA Kaduna CN 4:14 SA
Barcelona  • CN 5:14 SA Khai Phong CN 11:14 SA
Bắc Kinh CN 11:14 SA Kano CN 4:14 SA
Beirut  • CN 6:14 SA Kānpur CN 8:44 SA
Bekasi CN 10:14 SA Kaohsiung CN 11:14 SA
Belo Horizonte CN 12:14 SA Karachi CN 8:14 SA
Bengaluru CN 8:44 SA Karaj CN 6:44 SA
Berlin  • CN 5:14 SA Kathmandu CN 8:59 SA
Bhopāl CN 8:44 SA Khartoum CN 6:14 SA
Bogotá Th 7 10:14 CH Kiev  • CN 6:14 SA
Brasilia CN 12:14 SA Kinshasa CN 4:14 SA
Brooklyn  • Th 7 11:14 CH Kobe CN 12:14 CH
Bucharest  • CN 6:14 SA Kolkata CN 8:44 SA
Budapest  • CN 5:14 SA Kowloon CN 11:14 SA
Buenos Aires CN 12:14 SA Kuala Lumpur CN 11:14 SA
Cairo CN 5:14 SA Kumasi CN 3:14 SA
Cali Th 7 10:14 CH Kyoto CN 12:14 CH
Camayenne CN 3:14 SA Lagos CN 4:14 SA
Cape Town CN 5:14 SA Lahore CN 8:14 SA
Caracas Th 7 10:44 CH Lan Châu CN 11:14 SA
Casablanca  • CN 3:14 SA Lima Th 7 10:14 CH
Changchun CN 11:14 SA Luân Đôn  • CN 4:14 SA
Changsha CN 11:14 SA Los Angeles  • Th 7 8:14 CH
Thành Đô CN 11:14 SA Luanda CN 4:14 SA
Chennai CN 8:44 SA Lucknow CN 8:44 SA
Chicago  • Th 7 10:14 CH Ludhiāna CN 8:44 SA
Chittagong CN 9:14 SA Madrid  • CN 5:14 SA
Trùng Khánh CN 11:14 SA Manaus Th 7 11:14 CH
Ciudad Juárez  • Th 7 9:14 CH Manhattan  • Th 7 11:14 CH
Conakry CN 3:14 SA Manila CN 11:14 SA
Curitiba CN 12:14 SA Maracaibo Th 7 10:44 CH
Dakar CN 3:14 SA Maracay Th 7 10:44 CH
Dalian CN 11:14 SA Mashhad CN 6:44 SA
Damascus  • CN 6:14 SA Medan CN 10:14 SA
Dar es Salaam CN 6:14 SA Medellín Th 7 10:14 CH
Delhi CN 8:44 SA Melbourne  • CN 2:14 CH
Dhaka CN 9:14 SA Ciudad de Mexico  • Th 7 10:14 CH
Durban CN 5:14 SA Minsk CN 6:14 SA
Ecatepec  • Th 7 10:14 CH Mogadishu CN 6:14 SA
Eşfahān CN 6:44 SA Montréal  • Th 7 11:14 CH
Faisalābād CN 8:14 SA Moskva CN 7:14 SA
Fortaleza CN 12:14 SA Mosul CN 6:14 SA
Grand Dakar CN 3:14 SA Mumbai CN 8:44 SA
Guadalajara  • Th 7 10:14 CH Nagoya CN 12:14 CH
Quảng Châu CN 11:14 SA Nāgpur CN 8:44 SA
Guayaquil Th 7 10:14 CH Nairobi CN 6:14 SA
Hamburg  • CN 5:14 SA Nam Xương CN 11:14 SA
Hàng Châu CN 11:14 SA Nanchong CN 11:14 SA
Hà Nội CN 10:14 SA Nanjing CN 11:14 SA
Harare CN 5:14 SA Thành phố New York  • Th 7 11:14 CH
Quy ước giờ mùa hè