Đồng hồ trên toàn thế giới

Đồng hồ trên toàn thế giới
Thời gian ở thời điểm tải trang Chuyển sang chế độ SA/CH
Abidjan   Th 3 00:47 Accra   Th 3 00:47 Addis Ababa   Th 3 03:47
Ahmadābād   Th 3 06:17 Al Başrah   Th 3 03:47 Al Başrat al Qadīmah   Th 3 03:47
Al Jīzah   Th 3 02:47 Al Mawşil al Jadīdah   Th 3 03:47 Aleppo  • Th 3 03:47
Alexandria   Th 3 02:47 Algiers   Th 3 01:47 Almaty   Th 3 06:47
Ankara  • Th 3 03:47 Asunción  • Th 2 21:47 Baghdad   Th 3 03:47
Bandung   Th 3 07:47 Bandung   Th 3 07:47 Bangkok   Th 3 07:47
Barcelona  • Th 3 02:47 Bắc Kinh   Th 3 08:47 Beirut  • Th 3 03:47
Bekasi   Th 3 07:47 Belo Horizonte  • Th 2 22:47 Bengaluru   Th 3 06:17
Berlin  • Th 3 02:47 Bhopāl   Th 3 06:17 Bogotá   Th 2 19:47
Brasilia  • Th 2 22:47 Brooklyn  • Th 2 20:47 Bucharest  • Th 3 03:47
Budapest  • Th 3 02:47 Buenos Aires   Th 2 21:47 Cairo   Th 3 02:47
Cali   Th 2 19:47 Camayenne   Th 3 00:47 Cape Town   Th 3 02:47
Caracas   Th 2 20:17 Casablanca  • Th 3 01:47 Changchun   Th 3 08:47
Changsha   Th 3 08:47 Thành Đô   Th 3 08:47 Chennai   Th 3 06:17
Chicago  • Th 2 19:47 Chittagong   Th 3 06:47 Trùng Khánh   Th 3 08:47
Ciudad Juárez  • Th 2 18:47 Conakry   Th 3 00:47 Curitiba  • Th 2 22:47
Dakar   Th 3 00:47 Dalian   Th 3 08:47 Damascus  • Th 3 03:47
Dar es Salaam   Th 3 03:47 Delhi   Th 3 06:17 Dhaka   Th 3 06:47
Durban   Th 3 02:47 Ecatepec  • Th 2 19:47 Eşfahān   Th 3 04:17
Faisalābād   Th 3 05:47 Fortaleza   Th 2 21:47 Grand Dakar   Th 3 00:47
Guadalajara  • Th 2 19:47 Quảng Châu   Th 3 08:47 Guayaquil   Th 2 19:47
Hamburg  • Th 3 02:47 Hàng Châu   Th 3 08:47 Hà Nội   Th 3 07:47
Harare   Th 3 02:47 Cáp Nhĩ Tân   Th 3 08:47 La Habana  • Th 2 20:47
Hong Kong   Th 3 08:47 Houston  • Th 2 19:47 Hyderābād   Th 3 06:17
Ibadan   Th 3 01:47 Indore   Th 3 06:17 Istanbul  • Th 3 03:47
İzmir  • Th 3 03:47 Iztapalapa  • Th 2 19:47 Jaipur   Th 3 06:17
Jakarta   Th 3 07:47 Jeddah   Th 3 03:47 Jilin   Th 3 08:47
Tể Nam   Th 3 08:47 Johannesburg   Th 3 02:47 Kabul   Th 3 05:17
Kaduna   Th 3 01:47 Khai Phong   Th 3 08:47 Kano   Th 3 01:47
Kānpur   Th 3 06:17 Kaohsiung   Th 3 08:47 Karachi   Th 3 05:47
Karaj   Th 3 04:17 Kathmandu   Th 3 06:32 Khartoum   Th 3 03:47
Kiev  • Th 3 03:47 Kinshasa   Th 3 01:47 Kobe   Th 3 09:47
Kolkata   Th 3 06:17 Kowloon   Th 3 08:47 Kuala Lumpur   Th 3 08:47
Kumasi   Th 3 00:47 Kyoto   Th 3 09:47 Lagos   Th 3 01:47
Lahore   Th 3 05:47 Lan Châu   Th 3 08:47 Lima   Th 2 19:47
Luân Đôn  • Th 3 01:47 Los Angeles  • Th 2 17:47 Luanda   Th 3 01:47
Lucknow   Th 3 06:17 Ludhiāna   Th 3 06:17 Madrid  • Th 3 02:47
Manaus   Th 2 20:47 Manhattan  • Th 2 20:47 Manila   Th 3 08:47
Maracaibo   Th 2 20:17 Maracay   Th 2 20:17 Mashhad   Th 3 04:17
Medan   Th 3 07:47 Medellín   Th 2 19:47 Melbourne  • Th 3 11:47
Ciudad de Mexico  • Th 2 19:47 Minsk   Th 3 03:47 Mogadishu   Th 3 03:47
Montréal  • Th 2 20:47 Moskva   Th 3 04:47 Mosul   Th 3 03:47
Mumbai   Th 3 06:17 Nagoya   Th 3 09:47 Nāgpur   Th 3 06:17
Nairobi   Th 3 03:47 Nam Xương   Th 3 08:47 Nanchong   Th 3 08:47
Nanjing   Th 3 08:47 Thành phố New York  • Th 2 20:47 Osaka   Th 3 09:47
Palembang   Th 3 07:47 Paris  • Th 3 02:47 Patna   Th 3 06:17
Perth   Th 3 08:47 Philadelphia  • Th 2 20:47 Phnôm Pênh   Th 3 07:47
Phoenix   Th 2 17:47 Pretoria   Th 3 02:47 Puebla de Zaragoza  • Th 2 19:47
Pune   Th 3 06:17 Busan   Th 3 09:47 Puyang   Th 3 08:47
Bình Nhưỡng   Th 3 09:47 Thanh Đảo   Th 3 08:47 Rabat  • Th 3 01:47
Raigarh Fort   Th 3 06:17 Yangon   Th 3 07:17 Rāwalpindi   Th 3 05:47
Recife   Th 2 21:47 Rio de Janeiro  • Th 2 22:47 Riyadh   Th 3 03:47
Roma  • Th 3 02:47 Sankt-Peterburg   Th 3 04:47 Salvador   Th 2 21:47
Sanaa   Th 3 03:47 Santiago   Th 2 21:47 Santo Domingo   Th 2 20:47
São Paulo  • Th 2 22:47 Sapporo   Th 3 09:47 Seoul   Th 3 09:47
Thượng Hải   Th 3 08:47 Thẩm Dương   Th 3 08:47 Thâm Quyến   Th 3 08:47
Thạch Gia Trang   Th 3 08:47 Shiyan   Th 3 08:47 Singapore   Th 3 08:47
Soweto   Th 3 02:47 Surabaya   Th 3 07:47 Sūrat   Th 3 06:17
Sydney  • Th 3 11:47 Đại Khâu   Th 3 09:47 Taiden   Th 3 09:47
Đài Bắc   Th 3 08:47 Taiyuan   Th 3 08:47 Tai’an   Th 3 08:47
Tangshan   Th 3 08:47 Tashkent   Th 3 05:47 Tehran   Th 3 04:17
Thành phố Hồ Chí Minh   Th 3 07:47 Thiên Tân   Th 3 08:47 Tokyo   Th 3 09:47
Toronto  • Th 2 20:47 Nhân Xuyên   Th 3 09:47 Urunchi   Th 3 08:47
Vancouver  • Th 2 17:47 Vienna  • Th 3 02:47 Warszawa  • Th 3 02:47
Vũ Hán   Th 3 08:47 Xinyang   Th 3 08:47 Tây An   Th 3 08:47
Yokohama   Th 3 09:47 Yueyang   Th 3 08:47 Yunfu   Th 3 08:47
Trịnh Châu   Th 3 08:47 Zhongshan   Th 3 08:47 Zhongshan   Th 3 08:47
 • Quy ước giờ mùa hè