Đồng hồ trên toàn thế giới

Đồng hồ trên toàn thế giới
Thời gian ở thời điểm tải trang Chuyển sang chế độ SA/CH
Abidjan   Th 3 18:00 Accra   Th 3 18:00 Addis Ababa   Th 3 21:00
Ahmadābād   Th 3 23:30 Al Başrah   Th 3 21:00 Al Başrat al Qadīmah   Th 3 21:00
Al Jīzah   Th 3 20:00 Al Mawşil al Jadīdah   Th 3 21:00 Aleppo  • Th 3 21:00
Alexandria   Th 3 20:00 Algiers   Th 3 19:00 Almaty   Th 4 00:00
Ankara  • Th 3 21:00 Asunción   Th 3 14:00 Baghdad   Th 3 21:00
Bandung   Th 4 01:00 Bandung   Th 4 01:00 Bangkok   Th 4 01:00
Barcelona  • Th 3 20:00 Bắc Kinh   Th 4 02:00 Beirut  • Th 3 21:00
Bekasi   Th 4 01:00 Belo Horizonte   Th 3 15:00 Bengaluru   Th 3 23:30
Berlin  • Th 3 20:00 Bhopāl   Th 3 23:30 Bogotá   Th 3 13:00
Brasilia   Th 3 15:00 Brooklyn  • Th 3 14:00 Bucharest  • Th 3 21:00
Budapest  • Th 3 20:00 Buenos Aires   Th 3 15:00 Cairo   Th 3 20:00
Cali   Th 3 13:00 Camayenne   Th 3 18:00 Cape Town   Th 3 20:00
Caracas   Th 3 13:30 Casablanca  • Th 3 19:00 Changchun   Th 4 02:00
Changsha   Th 4 02:00 Thành Đô   Th 4 02:00 Chennai   Th 3 23:30
Chicago  • Th 3 13:00 Chittagong   Th 4 00:00 Trùng Khánh   Th 4 02:00
Ciudad Juárez  • Th 3 12:00 Conakry   Th 3 18:00 Curitiba   Th 3 15:00
Dakar   Th 3 18:00 Dalian   Th 4 02:00 Damascus  • Th 3 21:00
Dar es Salaam   Th 3 21:00 Delhi   Th 3 23:30 Dhaka   Th 4 00:00
Durban   Th 3 20:00 Ecatepec  • Th 3 13:00 Eşfahān  • Th 3 22:30
Faisalābād   Th 3 23:00 Fortaleza   Th 3 15:00 Grand Dakar   Th 3 18:00
Guadalajara  • Th 3 13:00 Quảng Châu   Th 4 02:00 Guayaquil   Th 3 13:00
Hamburg  • Th 3 20:00 Hàng Châu   Th 4 02:00 Hà Nội   Th 4 01:00
Harare   Th 3 20:00 Cáp Nhĩ Tân   Th 4 02:00 La Habana  • Th 3 14:00
Hong Kong   Th 4 02:00 Houston  • Th 3 13:00 Hyderābād   Th 3 23:30
Ibadan   Th 3 19:00 Indore   Th 3 23:30 Istanbul  • Th 3 21:00
İzmir  • Th 3 21:00 Iztapalapa  • Th 3 13:00 Jaipur   Th 3 23:30
Jakarta   Th 4 01:00 Jeddah   Th 3 21:00 Jilin   Th 4 02:00
Tể Nam   Th 4 02:00 Johannesburg   Th 3 20:00 Kabul   Th 3 22:30
Kaduna   Th 3 19:00 Khai Phong   Th 4 02:00 Kano   Th 3 19:00
Kānpur   Th 3 23:30 Kaohsiung   Th 4 02:00 Karachi   Th 3 23:00
Karaj  • Th 3 22:30 Kathmandu   Th 3 23:45 Khartoum   Th 3 21:00
Kiev  • Th 3 21:00 Kinshasa   Th 3 19:00 Kobe   Th 4 03:00
Kolkata   Th 3 23:30 Kowloon   Th 4 02:00 Kuala Lumpur   Th 4 02:00
Kumasi   Th 3 18:00 Kyoto   Th 4 03:00 Lagos   Th 3 19:00
Lahore   Th 3 23:00 Lan Châu   Th 4 02:00 Lima   Th 3 13:00
Luân Đôn  • Th 3 19:00 Los Angeles  • Th 3 11:00 Luanda   Th 3 19:00
Lucknow   Th 3 23:30 Ludhiāna   Th 3 23:30 Madrid  • Th 3 20:00
Manaus   Th 3 14:00 Manhattan  • Th 3 14:00 Manila   Th 4 02:00
Maracaibo   Th 3 13:30 Maracay   Th 3 13:30 Mashhad  • Th 3 22:30
Medan   Th 4 01:00 Medellín   Th 3 13:00 Melbourne   Th 4 04:00
Ciudad de Mexico  • Th 3 13:00 Minsk   Th 3 21:00 Mogadishu   Th 3 21:00
Montréal  • Th 3 14:00 Moskva   Th 3 22:00 Mosul   Th 3 21:00
Mumbai   Th 3 23:30 Nagoya   Th 4 03:00 Nāgpur   Th 3 23:30
Nairobi   Th 3 21:00 Nam Xương   Th 4 02:00 Nanchong   Th 4 02:00
Nanjing   Th 4 02:00 Thành phố New York  • Th 3 14:00 Osaka   Th 4 03:00
Palembang   Th 4 01:00 Paris  • Th 3 20:00 Patna   Th 3 23:30
Perth   Th 4 02:00 Philadelphia  • Th 3 14:00 Phnôm Pênh   Th 4 01:00
Phoenix   Th 3 11:00 Pretoria   Th 3 20:00 Puebla de Zaragoza  • Th 3 13:00
Pune   Th 3 23:30 Busan   Th 4 03:00 Puyang   Th 4 02:00
Bình Nhưỡng   Th 4 03:00 Thanh Đảo   Th 4 02:00 Rabat  • Th 3 19:00
Raigarh Fort   Th 3 23:30 Yangon   Th 4 00:30 Rāwalpindi   Th 3 23:00
Recife   Th 3 15:00 Rio de Janeiro   Th 3 15:00 Riyadh   Th 3 21:00
Roma  • Th 3 20:00 Sankt-Peterburg   Th 3 22:00 Salvador   Th 3 15:00
Sanaa   Th 3 21:00 Santiago   Th 3 14:00 Santo Domingo   Th 3 14:00
São Paulo   Th 3 15:00 Sapporo   Th 4 03:00 Seoul   Th 4 03:00
Thượng Hải   Th 4 02:00 Thẩm Dương   Th 4 02:00 Thâm Quyến   Th 4 02:00
Thạch Gia Trang   Th 4 02:00 Shiyan   Th 4 02:00 Singapore   Th 4 02:00
Soweto   Th 3 20:00 Surabaya   Th 4 01:00 Sūrat   Th 3 23:30
Sydney   Th 4 04:00 Đại Khâu   Th 4 03:00 Taiden   Th 4 03:00
Đài Bắc   Th 4 02:00 Taiyuan   Th 4 02:00 Tai’an   Th 4 02:00
Tangshan   Th 4 02:00 Tashkent   Th 3 23:00 Tehran  • Th 3 22:30
Thành phố Hồ Chí Minh   Th 4 01:00 Thiên Tân   Th 4 02:00 Tokyo   Th 4 03:00
Toronto  • Th 3 14:00 Nhân Xuyên   Th 4 03:00 Urunchi   Th 4 02:00
Vancouver  • Th 3 11:00 Vienna  • Th 3 20:00 Warszawa  • Th 3 20:00
Vũ Hán   Th 4 02:00 Xinyang   Th 4 02:00 Tây An   Th 4 02:00
Yokohama   Th 4 03:00 Yueyang   Th 4 02:00 Yunfu   Th 4 02:00
Trịnh Châu   Th 4 02:00 Zhongshan   Th 4 02:00 Zhongshan   Th 4 02:00
 • Quy ước giờ mùa hè