Lưu ý quan trọng:
Hầu hết các thành phố nằm trong khu Australian Eastern Standard Time (AEST) quan sát Thời gian tiết kiệm ánh sáng trong suốt mùa hè.
Vì vậy, hầu hết các thành phố đang sử dụng Australian Eastern Daylight Time (AEDT).

Ví dụ về vị trí: Sydney
Sử dụng thanh tìm kiếm ở trên để tìm kiếm thành phố và không theo thời gian vùng.

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga