Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+244 (Ăng-gô-la (Angola))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-12.77611
15.73917
1716 mét (5629.92 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Huambo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +1 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga