Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-35.28346
149.12807
571 mét (1873.36 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Australia (Úc)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +10 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này