Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-19.03332
-65.26274
2798 mét (9179.79 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bô-li-vi-a (Bolivia)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ

Thành phố lớn nhất ở Bô-li-vi-a (Bolivia)

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga