Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+359 (Bun-ga-ri (Bulgaria))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
43.41667
28.16667
141 mét (462.6 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Balchik

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga