Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+1 (Canada (Gia Nã Đại))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
44.22976
-76.48098
83 mét (272.31 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Kingston

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga