Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
-33.42628
-70.56656
662 mét (2171.92 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Chi-lê (Chile)

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
Ký hiệu múi giờ
UTC/GMT -4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo ngay lúc này