Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+57 (Cô-lôm-bi-a (Colombia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
4.60971
-74.08175
2582 mét (8471.13 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Bogotá

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga