Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+57 (Cô-lôm-bi-a (Colombia))


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
3.43722
-76.5225
967 mét (3172.57 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Cali

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -5 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga