Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế
+1809 (Cộng hoà Đô-mi-ni-ca)


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
18.50012
-69.98857
55 mét (180.45 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Santo Domingo

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT -4 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2022

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga