Thông tin
Quốc gia
Thủ đô
Tiền tệ
Mã điện thoại quốc tế


Tọa độ
Tọa độ theo độ
Tọa độ dạng thập phân
Cao độ
Vĩ độ
Kinh độ

Vĩ độ
Kinh độ
30.06263
31.24967
23 mét (75.46 foot)

Quy ước giờ mùa hè ở Ai Cập

Giờ chuẩn
Quy ước giờ mùa hè
UTC/GMT +2 giờ
Không có giờ mùa hè để tuân theo trong năm 2023

Thành phố lớn nhất ở Ai Cập

Múi giờ của các thành phố lớn

Múi giờ của các quốc gia lớn

Úc
Ý
Nga